About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Topology optimization: ecologisch, economisch en evolutionair ontwerpen

2010
DEBOIS, Mathijs
Master in de industriële wetenschappen

Trefwoorden:

Abstract :
Ecologie, economie en evolutie zijn drie hot items uit de hedendaagse samenleving.
Ten eerste is er het groeiende gat in onze ozonlaag dat doet nadenken over hoe en welke materialen worden aangewend. Ook in de bouwwereld tracht men zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Ten tweede bestaat er schaarste in veel bouwmaterialen. Bouwbedrijven zijn er dus bij gebaat om hun grondstoffen op een economische wijze te benutten. Als laatste aandachtspunt is er de evolutie. Heel wat bouwwerken worden opgetrokken vertrouwend op eeuwenoude technieken. Toch is evolutie ook in de bouwnijverheid geen onbelangrijk item. Wie niet durft innoveren, blijft ter plaatse trappelen en zal uiteindelijk de bus missen met alle nefaste gevolgen van dien.
De op Topology Optimization gebaseerde ontwerptool, onderzocht in deze masterproef, besteedt aandacht aan bovenstaande punten.
De literatuurstudie gaat verder in op de achterliggende theorie van een aantal optimalisatietechnieken. Daarna wordt een voorbeeldprogramma in MATLAB uitgewerkt volgens Evolutionary Structural Optimization. Verder wordt getracht via onderzoek naar de inputparameters, optimalisatiecriteria en toepassing op verschillende belastingsgevallen meer inzicht te creëren in de pro's en contra's van deze techniek. Uiteindelijk worden een aantal mogelijke praktische toepassingsgebieden vermeld.

Keywords: Bouwkundig/duurzaam ontwerp – Evolutionary Structural Optimization – Eindige Elementen Methode – mogelijke toepassingen
English version
Ecology, economy, and evolution are three hot topics in today's society.
First of all, the greenhouse effect tends to let us think about lowering our impact on the environment. Even entrepreneurs in civil construction aim for a smaller ecological footprint. Secondly, there are limited resources in construction material. Construction companies are forced to economise on the use of their raw material. Thirdly, there is evolution. Even in construction, with its many century old methods, an important issue. He who does not dare to innovate, will miss the bus to all future work.
Therefore, this master thesis introduces a tool for design of civil constructions based on topology optimization. An investigation will elaborate on the basic theory of few optimisation techniques. Later on, an example program will be written in MATLAB using the ESO-technique. To create more insight on strengths and weaknesses, this design tool will then be researched on levels of input parameters, optimization criteria, and loading types. Last but not least, the thesis concludes with some of the expected practical applications.

Keywords: Structural/durable design – Evolutionary Structural Optimization – FEM – expected applications

Full text:
File Size Type Checksum
200600798_10.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200600798_10.B1.doc 55 KB Microsoft Word MD5
200600798_10.B3.doc 57 KB Microsoft Word MD5
200600798_10.B2.doc 20 KB Microsoft Word MD5
200600798_10.B4.doc 43 KB Microsoft Word MD5
200600798_10.B5.doc 24 KB Microsoft Word MD5

Dit eindwerk werd 1748 keer bekeken en 9 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

DEBOIS, M. (2010). Topology optimization: ecologisch, economisch en evolutionair ontwerpen. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2cbabd87012cdffd12a40025.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact