About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Sportcentrum Genk: geventileerde dubbele gevels

2010
GAENS, Jelle
Master in de industriŽle wetenschappen

Trefwoorden:

Abstract :
In het hedendaagse straatbeeld zijn de glazen gevels niet meer weg te denken. Dergelijke gevels maken veel natuurlijke lichtinval mogelijk en geven mensen het gevoel in contact te zijn met de buitenwereld. Desalniettemin zijn aan het gebruik van glazen gevels enkele nadelen verbonden zoals een groot warmteverlies in de winter en de hoge temperaturen binnen de gebouwen in de zomer. Aangezien de olieprijzen alsmaar blijven stijgen en we rekening moeten houden met het huidige Kyoto-protocol moet hiervoor een oplossing bedacht worden. De oplossing die binnen deze masterproef besproken wordt is deze van de geventileerde dubbele gevels. Een geventileerde dubbele gevel is opgebouwd uit verschillende glaslagen en heeft als hoofddoel het binnenklimaat op een energetisch verantwoorde wijze te verbeteren.
Daar mijn onderzoek omtrent de dubbele gevels zich toespitst op het stedelijk zwembad van Genk wordt er gestart met een inleiding over dit zwembad. Verder wordt er een algemeen beeld geschetst dat de belangrijkste kenmerken van dergelijke gevels weergeeft. Hierna wordt er aandacht besteed aan concrete voorbeelden van gebouwen waar dergelijke systemen reeds voorkomen.
Na deze literatuurstudie wordt er overgegaan tot een haalbaarheidsstudie van een passieve opstelling die toegevoegd zou worden aan het Stedelijk zwembad te Genk. Deze studie wordt uitgevoerd in samenwerking met Technum-Tractebel Engineering te Gent. De gevelsimulatie gebeurt aan de hand van het softwarepakket DesignBuilder. Dit is een 3D simulatieprogramma met gebruikersinterface gebaseerd op de 'US DOE EnergyPlus simulation engine' dat zeer gedetailleerde energieanalyses van een gebouw genereert. De verschillende aannames en modellen die worden toegepast op het zwembad komen uitgebreid ter sprake.
Het eindresultaat van de verschillende opstellingen wordt vergeleken en uiteindelijk wordt er een besluit getrokken inzake de haalbaarheid van de extra gevel. Uit de resultaten blijkt dat de passieve gevel, die op het model is toegepast, een positief effect heeft op het milieu. Het blijft echter een teer punt of het hoge kostenplaatje de investering rechtvaardigt.

Full text:
File Size Type Checksum
200600748_10.pdf 4 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1801 keer bekeken en 14 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

GAENS, J. (2010). Sportcentrum Genk: geventileerde dubbele gevels. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2cbabd87012ce01c26d80035.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact