About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Integratie van emissieberekeningen in bestaande verkeersmodellen

2010
MOUCHAERS, Nick
Master in de industriŽle wetenschappen

Trefwoorden:

Abstract :
Milieuproblemen spelen de laatste tijd een cruciale rol in onze maatschappij. Het wegtransport is daar, zeker in de geÔndustrialiseerde landen, voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor. Door de steeds groter wordende hoeveelheid verkeer op onze wegen wordt het belangrijk om deze effecten zo goed mogelijk te beschrijven. Eťn van de mogelijkheden om de effecten van wegverkeer op het milieu in kaart te brengen is de integratie van emissieberekeningen in bestaande verkeersmodellen. Momenteel bestaat er echter nog geen berekeningsmethode met een voldoende hoge nauwkeurigheid die toepasbaar is op de gebruikte verkeersmodellen. Het doel van dit onderzoek is om praktisch toepasbare formules op te stellen die wel accuraat genoeg zijn.
Om de juiste berekeningsmethode te kunnen gebruiken is het belangrijk om eerst voldoende te weten over wat emissie nu precies is en welke specifieke ontstaansoorzaken er zijn. Vanuit Europa gelden er een aantal, steeds strenger wordende, reglementeringen. Met deze EURO-normen worden autoconstructeurs verplicht om hun voertuigen een bepaalde milieuvriendelijkheid te bezorgen. De belangrijkste invloedsfactoren voor de grootte van de emissie blijken het brandstoftype, de ritdynamiek en het voertuigtype te zijn. Het is nu belangrijk dat er binnen de emissieberekeningen voldoende aandacht aan deze factoren wordt besteed.
Het emissiemodel CAR-Vlaanderen, opgesteld in opdracht van de Vlaamse Overheid, wordt als referentiemodel genomen. De belangrijkste nadelen zijn de beperktheid in voertuigcategorieŽn en in ritdynamiek. Om de nauwkeurigheid van de berekening te verhogen moest er op zoek gegaan worden naar een betere berekeningsmethode. In de richtlijnen, opgesteld door het European Environment Agency, zijn emissiefactoren opgenomen die snelheidsafhankelijk zijn. Dit geeft een aanzienlijke verbetering van de nauwkeurigheid. Bovendien is er een groot onderscheid in verschillende types voertuigen.
Het grootste probleem in het hele onderzoek is dat de emissiefactoren wel bestaan, maar dat de benodigde inputgegevens niet beschikbaar zijn. Zo zijn er over de EURO-klassen van het volledige Belgische wagenpark niet voldoende gegevens beschikbaar. Ook de uitgebreide opdeling in verschillende voertuigtypes is niet mogelijk binnen de bestaande verkeersmodellen.
Als conclusie kan gesteld worden dat het momenteel moeilijk is om een juiste inschatting te geven van de werkelijke emissies aan de hand van verkeersmodellen. Om in de toekomst deze schatting mogelijk te maken moeten de nodige gegevens over de samenstelling van het Belgische wagenpark beschikbaar gemaakt worden. Ook een verbetering van de opdeling van voertuigtypes binnen de verkeersmodellen zelf leidt tot een verhoging van de nauwkeurigheid.

Full text:
File Size Type Checksum
200600915_10.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200600915_10.B4.docx 167 KB Other MD5
200600915_10.B2.docx 62 KB Other MD5
200600915_10.B3.docx 554 KB Other MD5
200600915_10.B1.docx 499 KB Other MD5

Dit eindwerk werd 1498 keer bekeken en 12 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

MOUCHAERS, N. (2010). Integratie van emissieberekeningen in bestaande verkeersmodellen. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2cbabd87012ce47ec0d7004a.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact