About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Standaardisatie en uitbreiding van de veiligheidseisen van tunnels

2010
PAULY, Gauthier
Master in de industriŽle wetenschappen

Trefwoorden:

Abstract :
Tunnels zijn de dag van vandaag een populair thema. Ze bieden vele voordelen ten opzichte van gewone wegen en bruggen. Maar indien er voor een tunnel gekozen wordt zullen er belangrijke eisen worden gesteld op het gebied van veiligheid. In 2004 is de Europese richtlijn in voege getreden. Om de bestaande tunnels in BelgiŽ conform te krijgen met de richtlijn zullen deze gerenoveerd moeten worden.

Naar aanleiding van deze toekomstige renovatie van een tiental tunnels is er vanuit het studiebureau Technum-Tractebel Engineering de vraag gesteld: "Wat betekent tunnelveiligheid anno 2014?".

Een overvloed aan instanties en overheden zijn bezig met het uitwerken van normen en richtlijnen in verband met tunnelveiligheid. Om een duidelijk beeld te krijgen wordt hiervan eerst een overzicht gemaakt. Bij het ontwerpen van een tunnel wordt er momenteel steeds verwezen naar de Nederlandse richtlijn. Dit komt omdat er in BelgiŽ geen regelgeving bestaat hieromtrent. Omwille van het belang van deze Nederlandse richtlijn is deze uitvoerig besproken. Concreet is er een checklist gemaakt waarbij de richtlijn schematisch is opgelijst. Om de volledigheid van de Nederlandse richtlijn aan te tonen is er vervolgens een vergelijking gemaakt met de Europese richtlijn.

Hierna wordt het begrip brandbescherming besproken. Dit is een belangrijk aspect binnen de tunnelveiligheid. Het idee dat een betonnen tunnel op zich een voldoende bescherming biedt tegen brand is niet correct. Vele tunnels in het Trans-Europese wegennet moeten daarom worden gerenoveerd. Ontwerpers hebben de keuze hoe ze dit gaan doen. Tal van systemen zijn beschikbaar om een brandveilige tunnel te realiseren. Er is nagegaan welke de nieuwste technieken zijn inzake actieve en passieve brandbescherming. Verder is er betreffende de brandbescherming een toekomstvisie uitgewerkt.

Ten slotte is er een casestudie gemaakt. Twee tunnels zijn onderworpen aan de opgestelde checklist: de tunnel van Cointe in Luik en de Roertunnel in Roermond. Er wordt in de studie nagegaan of beide tunnels voldoen aan de hedendaagse standaard en of er verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Full text:
File Size Type Checksum
200500627_10.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200500627_10.B2.doc 850 KB Microsoft Word MD5
200500627_10.B1.doc 1 MB Microsoft Word MD5

Dit eindwerk werd 1647 keer bekeken en 25 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

PAULY, G. (2010). Standaardisatie en uitbreiding van de veiligheidseisen van tunnels. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2d03530c012d0394ab890001.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact