About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
dc.creator : PIERAERTS, Janna
dc.subject :
dc.description.abstract : Bij nieuwe gebouwen is de wetgeving omtrent brandveiligheid vrij duidelijk. Er bestaan concrete voorschriften die bepalen welke brandwerende en brand bestrijdende middelen en maatregelen aangewend kunnen worden. Voor historische monumenten is dit een heel ander verhaal en blijft het voorkomen van brand de belangrijkste doelstelling. Het doel van deze scriptie is om een werkmethode te ontwikkelen om de brandrisico's van historische monumenten te analyseren en hierbij rekening te houden met zowel de historische waarde van het gebouw als de wetgeving rond brandveiligheid. Vooraleer een werkmethode kan ontwikkeld worden, moet er een duidelijk beeld geschetst worden van de huidige wetgevingen op vlak van monumentenzorg en brandveiligheid. Na deze grondige literatuurstudie zal een overzicht gegeven worden van de verschillende maatregelen en middelen die vandaag de dag toegepast worden bij nieuwe gebouwen. Vervolgens worden er bestaande analysemethode besproken op hun toepasbaarheid bij historisch erfgoed. Tenslotte wordt de best bevonden methode toegepast op 2 herbestemde historische gebouwen in Tongeren. Uit het voorgaande blijkt dat er geen pasklare oplossing kan gegeven worden voor brandveiligheid bij historische monumenten. Er moet steeds een specifieke, gedetailleerde analyse en evaluatie uitgevoerd worden. Vanaf de opstart van een project is het noodzakelijke om met alle betrokken partijen samen te zitten om zo tot een compromis te komen. Op deze manier kan het herbestemde historische gebouw brandveilig zijn zonder zijn erfgoedwaarde te verliezen.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2010
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2d03530c012d039fff7b0008
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriŽle wetenschappen
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact