About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Wand-Vloer-Interactie in metselwerk

2010
RAZA, Tasleem
Master in de industriële wetenschappen

Trefwoorden:

Abstract :
Metselwerk is één van het meest gebruikte bouwmateriaal doorheen de geschiedenis. Ondanks het grootschalig gebruik van deze bouwtechniek heeft de berekeningsmethodiek geen parallelle evolutie gekend. Zelfs op de dag van vandaag zijn er gedragingen en aspecten in metselwerkstructuren die omwille van hun complexiteit nog weinig zijn onderzocht. Tot nu toe werd in metselwerkberekeningen enkel rekening gehouden met twee extreme gevallen van verbindingen tussen metselwerkwanden en betonnen vloerenplaten, nl. de volkomen stijve of scharnierende verbindingen. Het werkelijk gedrag van deze verbindingen onder samengestelde buiging wordt gesubstitueerd door rotatieveren. Er wordt ook getracht om rekening te houden met de invloeden van de 2de orde excentriciteiten en de eventuele verkregen momentreducties te begroten.

Gebaseerd op de huidige normen en bestaande kennis zijn nauwkeurigere en wetenschappelijk onderbouwde berekeningsmethodes ontwikkeld voor de wand-vloer-stijfheid en de effectief optredende momenten. Hiervoor werd de bestaande methode uit de Eurocode, die enkel gebaseerd is op de lineaire stijfheden, verder uitgebreid met het quasi-lineair-elastische veermodel. Dit model houdt rekening met de niet-lineaire rotatie-veer-stijfheid die de werkelijke vervorming probeert na te bootsten. Dan is er enerzijds een numerieke eindige differentie methode gehanteerd en anderzijds een aanzet gedaan tot een theoretisch veermodel. Gebaseerd op de lineaire en niet-lineaire spanning-rek-relatie werden de quasi-niet-lineaire moment-normaalkracht-kromming-diagrammen opgesteld ter bepaling van de tweede orde excentriciteiten en uitbuiging van de wand.

Het onderzoek is erin geslaagd om de berekeningsmethodes voort te brengen, die het werkelijk gedrag van wand-vloer-verbindingen in metselwerk beter benaderen en om uiteindelijk een momentreductie te begroten. Verder kunnen nu ook de 2de orde excentriciteiten nauwkeuriger worden berekend. Kortom, theoretisch is getracht om het gedrag van dergelijke verbindingen te analyseren. In de toekomst kunnen deze methodes gevalideerd worden door de eindige-elementen-modellen en experimenteel onderzoek.

Full text:
File Size Type Checksum
200401110_10.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200401110_10.B5.docx 819 KB Other MD5
200401110_10.B1.docx 728 KB Other MD5
200401110_10.B7.docx 1 MB Other MD5
200401110_10.B2.docx 950 KB Other MD5
200401110_10.B4.docx 1 MB Other MD5
200401110_10.B3.docx 476 KB Other MD5
200401110_10.B6.docx 320 KB Other MD5

Dit eindwerk werd 1688 keer bekeken en 36 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

RAZA, T. (2010). Wand-Vloer-Interactie in metselwerk. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2d03530c012d03be27090014.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact