About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Van stijve kern naar dwarswanden?

2010
VANDEPAER, Domien
Master in de industriële wetenschappen

Trefwoorden:

Abstract :
De dag van vandaag worden begrippen zoals snelheid en economisch bouwen steeds belangrijker in de bouwkunde. Daarom is het zo belangrijk dat men een goede kennis heeft van wat prefabbouwkunde is. Met in het bijzonder hoe horizontale belastingen worden opgenomen door de constructie, en welke mogelijkheden men hierbij heeft. Hierbij kan men twee richtingen uitgaan. Enerzijds kan men gebruik maken van een stijve kern, dit wordt in de meeste gevallen toegepast. Anderzijds werkt men volgens het principe van dwarswand-werking.
Hierbij kan men de vraag stellen: wat is het 'beste'? Dit is een vraag die ik tracht te beantwoorden in deze thesis.
Door middel van numerieke simulaties worden de verschillende technieken met elkaar vergeleken op basis van verplaatsingen, krachten, momenten en wapening. Uitgaande van deze gegevens wordt bepaald welke techniek superieur is tegenover de andere en of dit wijzigt naar mate het aantal verdiepingen verhoogt. Vervolgens wordt hierop verder gegaan of de 'beste' methode ook de meest economisch methode is. Want in de bouwkunde is het economische aspect heel frequent doorslaggevend.
Naast de theoretische modellen is er in deze thesis een link naar de praktijk. Meer bepaald hoe verschillende prefab elementen constructief met elkaar verbonden worden. Dit kan gaan van de meest simpele oplegging tot momentvaste verbindingen. De meest gangbare verbindingen worden hierin besproken op hun voor- en nadelen, eveneens op hun haalbaarheid op de werf.
Een éénduidige conclusie van deze thesis is moeilijk te formuleren. De keuze van de verschillende methodes is afhankelijk van vele factoren, gaande van toelaatbare verplaatsingen naar materiaalverbruik en het handhaven van een constructieve integriteit doorheen het bouwwerk. Men kan stellen dat deze keuze per project dient nagekeken te worden en vervolgens zo een optimum selecteren. Hierbij kan de keuze van het type gebruikte verbindingen ook een rol spelen.

Full text:
File Size Type Checksum
200600834_10.pdf 4 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200600834_10.B3.docx 41 KB Other MD5
200600834_10.B2.docx 285 KB Other MD5
200600834_10.B1.docx 254 KB Other MD5

Dit eindwerk werd 3544 keer bekeken en 52 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VANDEPAER, D. (2010). Van stijve kern naar dwarswanden?. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2d03530c012d09137ba6002a.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact