About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Van stijve kern naar dwarswanden?
Author :
VANDEPAER, Domien
Abstract : De dag van vandaag worden begrippen zoals snelheid en economisch bouwen steeds belangrijker in de bouwkunde. Daarom is het zo belangrijk dat men een goede kennis heeft van wat prefabbouwkunde is. Met in het bijzonder hoe horizontale belastingen worden opgenomen door de constructie, en welke mogelijkheden men hierbij heeft. Hierbij kan men twee richtingen uitgaan. Enerzijds kan men gebruik maken van een stijve kern, dit wordt in de meeste gevallen toegepast. Anderzijds werkt men volgens het principe van dwarswand-werking.
Hierbij kan men de vraag stellen: wat is het 'beste'? Dit is een vraag die ik tracht te beantwoorden in deze thesis.
Door middel van numerieke simulaties worden de verschillende technieken met elkaar vergeleken op basis van verplaatsingen, krachten, momenten en wapening. Uitgaande van deze gegevens wordt bepaald welke techniek superieur is tegenover de andere en of dit wijzigt naar mate het aantal verdiepingen verhoogt. Vervolgens wordt hierop verder gegaan of de 'beste' methode ook de meest economisch methode is. Want in de bouwkunde is het economische aspect heel frequent doorslaggevend.
Naast de theoretische modellen is er in deze thesis een link naar de praktijk. Meer bepaald hoe verschillende prefab elementen constructief met elkaar verbonden worden. Dit kan gaan van de meest simpele oplegging tot momentvaste verbindingen. De meest gangbare verbindingen worden hierin besproken op hun voor- en nadelen, eveneens op hun haalbaarheid op de werf.
Een éénduidige conclusie van deze thesis is moeilijk te formuleren. De keuze van de verschillende methodes is afhankelijk van vele factoren, gaande van toelaatbare verplaatsingen naar materiaalverbruik en het handhaven van een constructieve integriteit doorheen het bouwwerk. Men kan stellen dat deze keuze per project dient nagekeken te worden en vervolgens zo een optimum selecteren. Hierbij kan de keuze van het type gebruikte verbindingen ook een rol spelen.
Publisher : Xios
Publication date : 2010
Full text :
File Size Type Checksum
200600834_10.pdf 4 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
200600834_10.B3.docx 41 KB Other MD5
200600834_10.B2.docx 285 KB Other MD5
200600834_10.B1.docx 254 KB Other MD5
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Master in de industriële wetenschappen
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Jan Goffa (XIOS Hogeschool Limburg)
External Promotor : ir. Willy Vos (Democo nv)
Notes :
Embargo : false
Created : 21/12/2010 14:17
Last modified : 21/12/2010 14:17
Appears in :
Bouwkunde
Bouw
2010
Views : 2976
Downloads : 48
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact