About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

2010
VANDEVELDE, Katrien
Master in de industriële wetenschappen,

Trefwoorden:

Abstract :
Sinds eind jaren '90 geldt er in Vlaanderen een algemene verplichting om bij nieuwbouw of grote verbouwing het afvalwater en het hemelwater op eigen terrein te scheiden en een hemelwaterput te voorzien. Deze nieuwe wetgeving zorgt voor tal van richtlijnen waar de architect rekening mee moet houden bij het ontwerp van een woning. Toch zijn deze richtlijnen en verplichtingen niet altijd duidelijk. Daardoor is het voor de architect en de bouwheer moeilijk om ze in de praktijk toe te passen.

Met deze masterproef wordt getracht een antwoord te bieden op de meest voorkomende vragen en problemen. Dit gezien vanuit het standpunt van de architect maar ook vanuit een breder publiek, zoals aannemers, particulieren, tuinarchitecten, etc. Dit laat toe een uiteenlopende informatie aan te reiken; gaande van de wetgeving tot de praktijkgerichte toepassingen.

Om dit te realiseren, is het belangrijk verschillende partijen te betrekken bij de uitwerking van de waterwegwijzer zodat de eisen van elke partij kunnen verwerkt worden. Deze werkingsmethodiek werd bereikt via de werkgroep van Vlario, het overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. Een samenwerking vanuit verschillende sectoren die maar één doel voor ogen had; het uitbouwen van een eenduidige waterwegwijzer.

Uit de samenwerking is gebleken dat de vraag naar deze waterwegwijzer groot is. Dit om de reden dat er grote nood is naar een goede waterkwaliteit in Vlaanderen. De kwaliteit van het water kan enkel verbeterd worden wanneer ook in en om de particuliere woning aan een duurzaam waterbeleid wordt gewerkt. Een foute aansluiting van afvalwater op het hemelwaterstelsel kan verstrekkende gevolgen hebben. Om deze reden moet in eerste instantie het belang van een goede privé-riolering duidelijk gemaakt worden. Hierbij moet de noodzaak van de opvang, hergebruik, buffering en lozing van het hemelwater duidelijk zijn en het nut van de uitbouw van een gescheiden rioleringsstelsel. In tweede instantie moeten de te nemen maatregelen de nodige aandacht krijgen. Er wordt duidelijke informatie geleverd om een duurzaam waterbeleid op een correcte manier uit te voeren en welke mogelijkheden zich aanbieden naargelang de bestaande situatie.

Ondanks de nieuwe wetgeving en eerder ondernomen acties, kan besloten worden dat er vandaag nog veel werk is om de waterkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren. De omschakeling van gemengde naar gescheiden riolering vraagt de nodige inzet van de rioolbeheerders maar ook van de burger zelf. Om deze omschakeling op een correcte manier te laten plaats nemen, wordt beroep gedaan op de architecten. Dit maakt dat de waterwegwijzer een stap vooruit wil betekenen om de waterkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren.


Full text:
File Size Type Checksum
200801030_10.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1541 keer bekeken en 27 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VANDEVELDE, K. (2010). Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2d03530c012d0d5bc8870032.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact