About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Veiligheidsaspecten van de plasmatron VISIONI

2010
D' HEER, Hannes
Master in de industriŽle wetenschappen: Nucleaire technologie

Trefwoorden:

Abstract :
Een van de uitdagingen voor de commerciŽle haalbaarheid van fusie is het onderzoek naar geschikte materialen voor de reactor. Deze materialen dienen bestand te zijn tegen de extreme condities van het plasma. Binnen het SCKēCEN zullen de plasma-wandinteracties en dan vooral de interacties met waterstofisotopen worden onderzocht met de nog in opbouw zijnde plasmatron VISIONI installatie. Verschillende materialen (Be, CFC, W, bestraalde stalen) die mogelijk gebruikt zullen worden als eerste wandmateriaal in ITER zullen worden blootgesteld aan een deuterium-tritium plasma. Nadien zullen deze blootgestelde materialen verder worden onderzocht (mechanische- en chemische eigenschappen, microstructuur, erosie, tritium retentie).
Omwille van het feit dat tritium een bŤtastraler is, dienen specifieke veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Een aantal van de veiligheidsaspecten van de plasmatron VISIONI installatie worden in deze scriptie bestudeerd.
Enerzijds wordt de nucleaire veiligheid behandeld. Zowel blootstelling aan tritium als het contaminatierisico komen aan bod. Vooreerst wordt uitgegaan van een aantal potentiŽle blootstellingsituaties en de opgelegde limieten betreffende tritiumblootstelling. Hiermee worden dan berekeningen uitgevoerd. Zo wordt de maximale tritiumconcentratie in de werkplaats bepaald alsook de opgelopen dosis bij mogelijke ongevalsituaties. Met behulp van deze resultaten kunnen de kritieke condities voor het labo, de handschoenkast en het ventilatiesysteem en de VISIONI installatie zelf vastgelegd worden.
Anderzijds wordt er ook dieper ingegaan op de industriŽle veiligheid. Het potentieel explosiegevaar van deuterium dat via een lek in contact kan komen met zuurstof uit de lucht is hier een belangrijk aspect. Gebaseerd op gepubliceerde experimentele data wordt een theoretisch model opgesteld om voor een gegeven H2-concentratie te kunnen achterhalen bij welke initiŽle druk de explosie er niet zal toe leiden dat er een contaminatie buiten de plasmatron plaatsvindt. Rekening houdend met de initiŽle condities in de plasmatron en met de samenstelling van de lucht die in de plasmakamer binnenkomt wordt de finale explosiedruk berekend. Zo kunnen preventieve maatregelen genomen worden bij de aanvang van een experiment.

Full text:
File Size Type Checksum
200600241_10.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200600241_10.B1.xlsx 112 KB Other MD5

Dit eindwerk werd 1560 keer bekeken en 16 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

D' HEER, H. (2010). Veiligheidsaspecten van de plasmatron VISIONI. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2d7eb954012dc17c2e3e0074.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact