About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Bepaling van de halveringstijd van 235U en 238U
dc.creator : EYKENS, Silke
dc.subject :
dc.description.abstract : Door hun lange halveringstijden zijn 235U en 238U van uitzonderlijk groot belang in de geochronologie. De U-Pb dateringsmethode, gebaseerd op massaspectrometrische bepalingen van U- en Pb-concentraties in mineralen, is de meest veelzijdige en waardevolle van alle dateringstechnieken. De nucleaire halveringstijden van beide uraniumisotopen zijn echter cruciale parameters voor de ijking van de dateringen en er is een expliciete vraag vanuit de gemeenschap van de geochronologie naar een precieze meting ervan. Dit werk kadert in een project om de halveringstijden van 235U en 238U nauwkeurig te bepalen. Dit gebeurt door een meting van de specifieke activiteit van een bepaalde massa van het uraniumisotoop. Belangrijke stappen in het meetproces zijn het verwerven en zuiveren van hoogaangerijkt uranium, het omzetten van het materiaal naar een oxide (U3O8) en nauwkeurig afwegen, het gravimetrisch maken van een oplossing met gekende uranium-concentratie en daarvan druppelbronnen met gekende massa, en uiteindelijk het meten van de activiteit van de bronnen met een primaire standaardisatietechniek. De activiteitsmetingen worden uitgevoerd door het tellen van alfadeeltjes in een detectoropstelling met uiterst goed gekende geometrie, die toelaat de ruimtehoek en detectieefficiŽntie heel nauwkeurig te berekenen. De accuraatheid hiervan wordt nog opgevoerd door de activiteitsverdeling binnen de bronnen in rekening te brengen via autoradiografie. Een belangrijke correctie voor de activiteit ten gevolge van onzuiverheden in het materiaal wordt berekend uit resultaten van massa- en alfa-spectrometrie. In bijlage wordt een zelfgeschreven softwarecode beschreven om de ruimtehoek voor specifieke geometriŽn te berekenen. In dit werk worden alle stadia van het project doorlopen en wordt een voorlopige waarde voor de halveringstijd van 235U berekend.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2010
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2d7eb954012dc18ced91007a
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriŽle wetenschappen: Nucleaire Technologie
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Nucleaire Technologie
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact