About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Het gebruik van neerslagradardata in noodplanmodellen

2010
DE CLERCK, Kristien
Master in de industriŽle wetenschappen: Nucleaire Technologie

Trefwoorden:

Abstract :
Het is geweten dat - na het vrijkomen van radioactief materiaal in de atmosfeer tijdens bijvoorbeeld een nucleair of radiologisch incident - de plaatselijke neerslag een grote invloed op het depositiepatroon kan hebben. Atmosferische dispersie- en depositiemodellen hanteren verschillende methoden om precipitatie in rekening te brengen. Voorts is dikwijls slechts beperkte informatie over de precipitatie beschikbaar. Hoewel de regenradargegevens minder nauwkeurig zijn dan regenintensiteiten die rechtstreeks worden gemeten, zorgen ze voor een gedetailleerder beeld van het potentieel getroffen gebied. Dat kan op zijn beurt van invloed zijn op de beslissingen omtrent de meetstrategieŽn en de interventiemaatregelen.
Gegevens van een C-band Doppler weerradar gelegen te Wideumont en beheerd door het Koninklijk Meteorologisch Instituut van BelgiŽ, werden geconverteerd om te gebruiken met het RisÝ Mesoschaal pluimmodel (Rimpuff). Dit model werd vervolgens aangewend om verschillende berekeningen uit te voeren met betrekking tot een mogelijk nucleair incident, met als invoer verschillende regengegevens variŽrend van pluviodata tot radardata. De resultaten die voor verschillende parameters, zoals depositie en wolkstraling worden verkregen, corresponderend met precipitatiemetingen van weerstations enerzijds, en van regenradargegevens anderzijds, worden vergeleken.
Deze scriptie beoordeelt het belang van de regenradargegevens in de vroege fase van een nucleaire of radiologische noodsituatie. De resolutie en de onzekerheden die verband houden met de verschillende beschikbare regengegevens worden besproken. Ook wordt er een kwantitatieve analyse gemaakt van de resultaten, verkregen met de verschillende regengegevens. Tenslotte, om onze conclusie omtrent de toegevoegde waarde van regenradargegevens in de vroege fase te versterken, wordt de mening van verscheidene radiologische experts over het gebruik van de radardata, gebaseerd op berekende voorbeelden, bestudeerd en besproken.

Full text:
File Size Type Checksum
200601178_10.pdf 4 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1433 keer bekeken en 14 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

DE CLERCK, K. (2010). Het gebruik van neerslagradardata in noodplanmodellen. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2d7eb954012dc1995f37007f.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact