About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Development of LiFo dosimeters for skin dosimetry and feasibility study in breast conservative treatment

2010
LENNERTZ, Timothy
Master in de industriŽle wetenschappen: Nucleaire Technologie

Trefwoorden:

Abstract :
Inleiding en doel: Dankzij de sterke media-aandacht en de oproep tot jaarlijkse controles wordt borstkanker vaker in een vroeg stadium ontdekt, dit laat een borstsparende behandeling toe. Deze borstsparende behandeling is een samengestelde behandeling van externe fotonen bestraling (25 x 2 Gy) gevolgd door een "boost"-behandeling : een eenmalige interstitiŽle brachytherapie met een hoog dosistempo 192Ir bron ofwel een elektronen bestraling met 8 fracties van 2 Gy. Een betrouwbare dosimetrie is noodzakelijk om het welzijn van de patiŽnt te garanderen en de cosmetische uitkomst van de behandeling zoals die zich dat zal manifesteren op lange termijn, te voorspellen. Erytheem wordt geassocieerd met de stralingsdosis op de basale cellaag (70 m) en telangiectase met de dosis op een diepte van enkele mm. Wij ontwikkelden een nieuwe passieve detector, de lithiumformaat (LiFo)-filmdosimeter, die toelaat de integraal toegediende huiddosis te meten met behulp van EMR-dosimetrie.
Methode en materialen: De metingen werden uitgevoerd met films bestaande uit LiFo (Sigma-Aldrich N.B./S.A.) en een polymeermatrix: 35wt.% LiFo en 65 % polymeer bindmateriaal (Orfit Industries N.V., Wijnegem). De dimensies van de film detectoren zijn 20 mm bij 4 mm met een dikte van 1 mm en 0.5 mm. De dosimeters worden uitgelezen met behulp van een CW-EMR spectrometer (Bruker EMXmicro) uitgerust met een zeer gevoelige resonante caviteit, in de aanwezigheid van een referentie substantie. De eigenschappen van de detector (dosis responsie, accuraatheid, signaalvervaging etc.) worden onderzocht in uitwendige MV foton bundels. De meetresultaten voor drie verschillende klinische bestralingen, uitgevoerd in drie radiotherapiecentra, worden besproken.

Resultaten: Het onderzoek naar de eigenschappen (signaalverlies, dosis respons,Ö) van de LiFo film dosimeters heeft veelbelovende resultaten opgeleverd voor gebruik in klinische situaties. De dosis respons is lineair en dosissen kunnen gemeten worden met een onzekerheid van 3,6% bij 10 Gy. De vervaging is 0.6% na 8 weken maar stijgt tot 40% na 22 weken. De resultaten van de praktijkmetingen waren onderling consistent maar zijn afwijkend van de berekeningen van het behandeling planning systeem.

Background and purpose: Due to intensive screening programs, breast cancer is often discovered at an early stage, allowing breast conservative treatment. This breast conservative treatment is a composite treatment of external photon radiotherapy (25 x 2 Gy) and either a single 192Ir high dose rate interstitial brachytherapy boost (1 x 7 Gy) or electron irradiation (8 x 2 Gy). A correct skin dosimetry is necessary to understand the long-term cosmetic outcome of the treatment. Erythema is associated with the absorbed dose to the basal cell layer (70 Ķm) and teleangiectasia with a dose up to several mm deep. The main goal of this study is the development of a new passive detector, the lithium formate (LiFo) film dosimeter. The LiFo dosimeter is able to measure the integrated skin dose during an entire treatment with the help of EMR dosimetry.

Method and materials: The measurements were performed using a LiFo (Sigma-Aldrich N.B./S.A.) high loaded polymer film (Orfit Industries N.V., Wijnegem) as a detector in strips of 20 mm by 4 mm with a thickness of 1 mm and 0.5 mm. The film contains 35wt.% LiFo and 65 wt.% polymer binder. The dosimeters are read out using a CW-EMR spectrometer (Bruker EMXmicro) equipped with a high sensitivity resonant cavity, in the presence of a reference substance (Bruker). The detector properties (dose response, precision, energy dependency, fading etc.) are investigated in external MV-photon beams. The results of three different clinical radiation treatments performed in three different radiotherapy centres are discussed.

Results: The investigation of the properties, e.g. fading, dose response, Ö, of LiFo film dosimeters showed promising results for use in clinical situations. The dose response is linear and a dose of 10 Gy can be measured with an uncertainty of 3.6% . The fading is 0.6% after 8 weeks but raises to 40% after 22 weeks. The results of the in vivo measurements were consistent but deviated from the calculations of the treatment planning system.Full text:
File Size Type Checksum
200600082_10.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1578 keer bekeken en 12 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

LENNERTZ, T. (2010). Development of LiFo dosimeters for skin dosimetry and feasibility study in breast conservative treatment. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2d7eb954012dc1b170ad0084.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact