About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer

2011
HENDRIX, Davy
Master in de IndustriŽle wetenschappen Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Titel: Kunststof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en beheer

Interne promotor: ir. Carlo Bollen (XIOS Hogeschool Limburg)
Externe promotor: dhr. Marc Eenens (Kurio vzw)

Ondersteuning: ing. Marino Moons (Infrax cvba)
ing. Hans Verhoeven (Dyka Plastics NV)
ing. Claude T'joen (Wavin Belgium NV)

Auteur: Davy Hendrix

Deze masterproef omschrijft de inventarisatie van en aanbevelingen voor het ontwerp en beheer van ondergrondse infiltratievoorzieningen door middel van kunststof infiltratie-units. Kunststof infiltratie-units zijn structuurelementen met holle ruimtes. Tijdens een regenbui wordt het hemelwater in de units gebufferd. Daarna infiltreert het hemelwater geleidelijk in de ondergrond.

De masterproef is uitgevoerd op vraag van Infrax om onderzoek te voeren naar de functionaliteit van bestaande infiltratievoorzieningen opgebouwd met infiltratie-units. De projecten die onderzocht zijn, bestaan uit drie 'probleemprojecten' (geselecteerd door Infrax) aangevuld met andere projecten. Voor deze projecten werd een lijst aangereikt door Infrax en Kurio op basis van het aantal jaren dat ze reeds in dienst zijn, hun omvang, hun locatie en het concept. De projecten zijn voorheen nog nooit onderzocht waardoor deze studie een vernieuwende kijk biedt op de kunststof infiltratie-units. Daarom was het voor het onderzoek belangrijk om eerst zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over ieder afzonderlijk project.

Het onderzoek van de projecten is in situ uitgevoerd. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een zuigwagen en camerawagen. Aan de hand van de beschikbare plannen, de vaststellingen ter plaatse en het gemaakte beeldmateriaal zijn projectverslagen gemaakt. De projectverslagen zorgen voor een duidelijk overzicht van de onderzochte infiltratiebekken.
De bevindingen die zijn vastgesteld tijdens de plaatsbezoeken zijn beschreven in deze masterproef. Enkele hiervan zijn: vervuiling (aanslibbing) van de infiltratie-units tijdens bouwactiviteiten, rechtstreekse aansluiting van straatkolken op infiltratiebekken, slecht onderhouden straatkolken, moeilijke toegang tot de infiltratiebekken en plannen die niet stroken met de werkelijkheid. Uit het onderzoek is gebleken dat bij de meeste projecten het infiltratiebekken wel voldoende infiltreert.

Om ervoor te zorgen dat het infiltratiebekken, opgebouwd uit kunststof infiltratie-units, in de toekomst zodanig worden ontworpen en beheerd dat langdurige werking niet wordt verstoord, zijn er een aantal richtlijnen en aanbevelingen opgesteld voor de ontwerpers, beheerders, aannemers en producenten. Belangrijkste richtlijnen: voorzien van de nodige randvoorzieningen om inspoeling van fijn materiaal te beperken, voorzien van een inspectieput voor het infiltratiebekken zodat camera-inspectie mogelijk is en het periodiek onderhouden van de randvoorzieningen (zoals straatkolken, zandvangputten, filters, Ö).
Full text:
File Size Type Checksum
200600211_11.pdf 15 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3307 keer bekeken en 76 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

HENDRIX, D. (2011). Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b439fdd366013a444a79320035.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact