About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Cloud computing and virtualisation
dc.creator : MARTENS, Marco
JORISKES, Frank
dc.subject :
dc.description.abstract : Aangezien steeds meer bedrijven cloud computing gaan implementeren binnen hun bedrijfsstructuur, is het voor de Belgium Campus zeer interessant om hier onderzoek naar te doen. Op deze manier kan men inspelen op de vraag van de werkgevers, op het gebied van de competenties die ze van hun toekomstige werknemers verwachten. Dit onderzoek houdt de vraag in waarom er een hype is gecreŽerd rond cloud computing en hoe cloud computing wordt toegepast in de praktijk. Daarbij komt natuurlijk het feit dat cloud computing niet bestaat zonder virtualisatie. Na een marktonderzoek naar de verschillende marktleiders binnen cloud computing en virtualisatie zijn verschillende systemen getest die betrekking hebben tot virtualisatie, zoals VMware vSphere. De geteste pakketten omtrent cloud computing zijn VMware vCloud, Ubuntu Enterprise Cloud en Xen Cloud Platform. Dit eindwerk geeft een duidelijk beeld van cloud computing en virtualisatie in het algemeen. Dit beeld is tot stand gekomen door grondig onderzoek naar wat bedrijven vandaag de dag verwachten van hun IT-infrastructuur. Op basis van dit onderzoek zijn de verschillende types van cloud computing en virtualisatie dieper bestudeerd. Door de begrippen zoals SaaS, PaaS en IaaS uit te leggen aan de hand van didactische voorbeelden wordt een duidelijk beeld gevormd van cloud computing en virtualisatie binnen een professionele IT-omgeving. Een vergelijkende test van diverse private cloud producten en virtualisatiesoftware (VMware, Xen en Ubuntu) wijst uit dat het moeilijk is om een zekere winnaar aan te duiden. Dit hangt voornamelijk af van zowel de bedrijfsstructuur als de beschikbare resources. Men kan concluderen dat cloud computing de komende jaren een zeer grote rol zal spelen binnen de IT-wereld, mede doordat steeds meer bedrijven het nut inzien van zowel public cloud als private cloud computing. Het eindresultaat van dit onderzoek heeft er toe geleid dat zowel de Belgium campus als wij, een betere kennis hebben verworven van cloud computing en virtualisatie.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2011
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43a4d5e05013a88109d220020
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelorToegepaste Informatica Systemen en Netwerkbeheer
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Systemen en netwerkbeheer
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact