About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Cloud computing and virtualisation
Author :
MARTENS, Marco
JORISKES, Frank
Abstract : Aangezien steeds meer bedrijven cloud computing gaan implementeren binnen hun bedrijfsstructuur, is het voor de Belgium Campus zeer interessant om hier onderzoek naar te doen. Op deze manier kan men inspelen op de vraag van de werkgevers, op het gebied van de competenties die ze van hun toekomstige werknemers verwachten.
Dit onderzoek houdt de vraag in waarom er een hype is gecreŽerd rond cloud computing en hoe cloud computing wordt toegepast in de praktijk. Daarbij komt natuurlijk het feit dat cloud computing niet bestaat zonder virtualisatie.

Na een marktonderzoek naar de verschillende marktleiders binnen cloud computing en virtualisatie zijn verschillende systemen getest die betrekking hebben tot virtualisatie, zoals VMware vSphere. De geteste pakketten omtrent cloud computing zijn VMware vCloud, Ubuntu Enterprise Cloud en Xen Cloud Platform.

Dit eindwerk geeft een duidelijk beeld van cloud computing en virtualisatie in het algemeen. Dit beeld is tot stand gekomen door grondig onderzoek naar wat bedrijven vandaag de dag verwachten van hun IT-infrastructuur. Op basis van dit onderzoek zijn de verschillende types van cloud computing en virtualisatie dieper bestudeerd. Door de begrippen zoals SaaS, PaaS en IaaS uit te leggen aan de hand van didactische voorbeelden wordt een duidelijk beeld gevormd van cloud computing en virtualisatie binnen een professionele IT-omgeving.

Een vergelijkende test van diverse private cloud producten en virtualisatiesoftware (VMware, Xen en Ubuntu) wijst uit dat het moeilijk is om een zekere winnaar aan te duiden. Dit hangt voornamelijk af van zowel de bedrijfsstructuur als de beschikbare resources. Men kan concluderen dat cloud computing de komende jaren een zeer grote rol zal spelen binnen de IT-wereld, mede doordat steeds meer bedrijven het nut inzien van zowel public cloud als private cloud computing.

Het eindresultaat van dit onderzoek heeft er toe geleid dat zowel de Belgium campus als wij, een betere kennis hebben verworven van cloud computing en virtualisatie.
Publisher : Xios
Publication date : 2011
Full text :
File Size Type Checksum
200700107_200700109_11.pdf 2 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelorToegepaste Informatica Systemen en Netwerkbeheer
Degree level : Bachelor
Discipline : Systemen en netwerkbeheer
Grantor of degree : Xios
Department : N-TECH
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Johan Cleuren
External Promotor : Enrico Jacobs (Belgian Campus)
Notes :
Embargo : false
Created : 22/10/2012 12:42
Last modified : 30/04/2013 15:50
Appears in :
2011
Views : 2173
Downloads : 311
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact