About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Unittest & Coverage
dc.creator : SCHOUTEDEN, Rod
dc.subject :
dc.description.abstract : LMS International is een bedrijf dat zich toelegt op mechatronische simulaties. Hun grootste product is .Lab (Test.Lab, Virtual.Lab ...), dit programma stelt ontwikkelaars in staat hun producten te testen nog voor dat ze een prototype bouwen. Binnen LMS International gebruikt men een eigen framework voor unittesting. Hierdoor kan de standaard unittest van Visual Studio niet gebruikt worden en zijn hier aparte programma's en scripts voor nodig. Dit kan onoverzichtelijk zijn omdat er telkens moet overgeschakeld worden tussen een resultaat en de code om de resultaten te interpreteren. Mijn stage opdracht bestaat eruit om dit alles te centraliseren, gebruiksvriendelijk te maken en de resultaten eenduidig weer te geven. Daarom heb ik gekozen om een extensie te bouwen voor Visual Studio 2010, deze IDE wordt in het bedrijf gebruikt als code editor. Met deze extensie is het mogelijk om met een paar simpele muisklikken de resultaten eenduidig weer te geven. Men kan ook kiezen voor extra opties tijdens de unittest. Optie "Debug" start de unittest server in debug mode. Optie "Coverage" resulteert in een samenvatting van het aantal gecoverde lijnen, dit zowel voor de hele code als voor enkel de lokaal aangepaste code. Ook is hier de optie om dit resultaat te projecteren in de code editor door middel van line-coloring en icoontjes in de marge. Het project is opgebouwd in WPF (Windows Presentation Format) en C# en maakt gebruik van (D)MVVM (Data Model View ViewModel), waarbij de unittest resultaten gelogd worden in een xml bestand. Hierdoor wordt de laadtijd bij het opstarten kleiner. Ik heb ook gebruik gemaakt van uitbreidingsmethodes en -klassen. Vooral om cross-threading functionaliteiten toe te voegen. Als communicatieprotocol tussen de extensie en de unittest server, heb ik voor named pipes gekozen. Dit omdat alles lokaal draait en de unittest server geschreven is in unmanaged C++. Na onderzoek bleek dit protocol zowel snel als stabiel te zijn. Als IDE heb ik gekozen voor Visual Studio 2010 SDK. Deze heeft namelijk templates aan boord voor het maken van extensions. Ook belangrijk is dat de SDK de extensie in een andere Visual Studio opstart, waardoor problemen direct opgelost kunnen worden aangezien men de volledige debug functionaliteit heeft. De SDK heeft ook het voordeel dat hij standaard een aantal bibliotheken inlaadt, waarbij de EnvDTE en afgeleiden het belangrijkste zijn. Deze bevatten namelijk de DTE interface. Dit is het object dat toegang verschaft tot de IDE zelf. Ik heb hiervan gebruik gemaakt om de functionaliteit van de editor en debug aan te passen.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2011
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43a4d5e05013a8db4acc7004d
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor Toegepaste Informatica
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Applicatieontwikkeling
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact