About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Studie van rioleringselementen
dc.creator : DUPONT, Sander
dc.subject :
dc.description.abstract : Titel: Studie van rioleringselementen Door: Sander Dupont Promotoren: Werfleider: Dhr. Jos Everaerts DSV nv Aarschot Industrieel ingenieur: Dhr. Carl Buyckx Xios Hogeschool Limburg Het stagebedrijf DSV nv is bezig met een Aquafinproject in Grimbergen, het project omvat riolerings- en wegeniswerken. In het bijzonder het realiseren van de opvang van de lozingen in de Molenstraat (Meiskensbeek) en een gravitaire verbinding tot de geplande verbindingsriolering. Als onderwerp voor mijn bachelorproef heb ik gekozen voor de bespreking over de verschillende rioleringselementen van de werf in Grimbergen. De studie geeft de werking weer van de inspectieputten/kunstwerken en de verschillende uitvoeringstechnieken die hierbij mogelijk zijn. De plaatsing hiervan kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van beton ter plaatse storten of prefab. Een calculatie geeft de kostprijs weer van de wervelventielput ter plaatse gestort en prefab. Verder wordt er een uitvoeringsplanning, meetstaat van hoeveelheden en tekening van de verschillende rioleringselementen weergegeven. De studie onderzoekt ook wat de invloed van de verschillende uitvoeringstechnieken is op de uiteindelijke kostprijs en uitvoeringstermijn. Hierbij wordt rekening gehouden met veiligheid en toegang van het verkeer op de werf.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2011
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43a4d5e05013ae08c94fe0223
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor Bouw
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Bouw
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact