About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Stadion STVV: alternatieven en begroting

2011
LAMBIE, Laurens
Professionele bachelor Bouw

Trefwoorden:

Abstract :
Titel:

Stadion stvv: alternatieven en begroting

Door:
Laurens Lambie
Promotoren:
Architect Ismaël Gielen Xios Hogeschool Limburg
Projectleider Jonny Maessen Heijmans Bouw
Projectleidster Gerty Serré Heijmans Bouw


Bouwprojecten vragen om een goede organisatie, planning en budgettering. Wordt er creatief omgesprongen met het budget dan zal de winst aan de eindmeet groter zijn. Wanneer men kiest voor de gepaste uitvoeringsmethodes kan dit resulteren in tijdwinst. Deze tijdwinst bevordert, in positieve zin, de planning van het project. Onrechtstreeks kan ook dit voor meer winst zorgen. Voorts dient er ten alle tijden op een zo veilig mogelijke manier gewerkt te worden. De keuze van eender welke uitvoeringsmethode mag geen invloed hebben op de veiligheid.

Allereerst worden de toegepaste uitvoeringsstappen en –technieken overlopen en beschreven. Hierbij wordt er ook een alternatieve uitvoeringsmethode voorgelegd. Er wordt dus bekeken op welke verschillende manieren men tot eenzelfde resultaat kan komen. Hierbij moet men wel de eisen van de bouwheer en architect in acht nemen.

Vervolgens wordt er nagegaan welke impact de gekozen methode heeft op het rendement, de planning, de organisatie, de begroting en de te nemen veiligheidsmaatregelen.

De grootste vragen die tijdens deze bachelorproef gesteld worden zijn:
- Gebeurt het vervaardigen van de funderingswanden door geprefabriceerde dubbelwanden of door traditioneel gestorte wanden?
- Welke invloed heeft de keuze van de uitvoeringstechnieken op de coördinatie van de werken, de uitvoeringstermijn en de kostprijs van het project?
- Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de arbeiders minimaal worden blootgesteld aan onveilige situaties?
- Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de bouwwerf veilig is voor omgeving en omstaanders?

Het besluit geeft de interessantste uitvoeringsmethode weer. Hierbij wordt er rekening gehouden met de kostprijs, de planning en de veiligheid.

Full text:
File Size Type Checksum
200700448_11.pdf 1 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200700448_11.b04.docx 26 KB Other MD5
200700448_11.b03.docx 26 KB Other MD5
200700448_11.b01.docx 1 MB Other MD5
200700448_11.b02.docx 1 MB Other MD5
200700448_11.b07.docx 15 KB Other MD5
200700448_11.b06.docx 18 KB Other MD5
200700448_11.b05.docx 16 KB Other MD5

Dit eindwerk werd 1498 keer bekeken en 20 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

LAMBIE, L. (2011). Stadion STVV: alternatieven en begroting. Unpublished thesis, Xios, N-TECH.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43b01d06a013b0874ea480006.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact