About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Stadion STVV: alternatieven en begroting
Author :
LAMBIE, Laurens
Abstract : Titel:

Stadion stvv: alternatieven en begroting

Door:
Laurens Lambie
Promotoren:
Architect Ismaël Gielen Xios Hogeschool Limburg
Projectleider Jonny Maessen Heijmans Bouw
Projectleidster Gerty Serré Heijmans Bouw


Bouwprojecten vragen om een goede organisatie, planning en budgettering. Wordt er creatief omgesprongen met het budget dan zal de winst aan de eindmeet groter zijn. Wanneer men kiest voor de gepaste uitvoeringsmethodes kan dit resulteren in tijdwinst. Deze tijdwinst bevordert, in positieve zin, de planning van het project. Onrechtstreeks kan ook dit voor meer winst zorgen. Voorts dient er ten alle tijden op een zo veilig mogelijke manier gewerkt te worden. De keuze van eender welke uitvoeringsmethode mag geen invloed hebben op de veiligheid.

Allereerst worden de toegepaste uitvoeringsstappen en –technieken overlopen en beschreven. Hierbij wordt er ook een alternatieve uitvoeringsmethode voorgelegd. Er wordt dus bekeken op welke verschillende manieren men tot eenzelfde resultaat kan komen. Hierbij moet men wel de eisen van de bouwheer en architect in acht nemen.

Vervolgens wordt er nagegaan welke impact de gekozen methode heeft op het rendement, de planning, de organisatie, de begroting en de te nemen veiligheidsmaatregelen.

De grootste vragen die tijdens deze bachelorproef gesteld worden zijn:
- Gebeurt het vervaardigen van de funderingswanden door geprefabriceerde dubbelwanden of door traditioneel gestorte wanden?
- Welke invloed heeft de keuze van de uitvoeringstechnieken op de coördinatie van de werken, de uitvoeringstermijn en de kostprijs van het project?
- Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de arbeiders minimaal worden blootgesteld aan onveilige situaties?
- Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de bouwwerf veilig is voor omgeving en omstaanders?

Het besluit geeft de interessantste uitvoeringsmethode weer. Hierbij wordt er rekening gehouden met de kostprijs, de planning en de veiligheid.
Publisher : Xios
Publication date : 2011
Full text :
File Size Type Checksum
200700448_11.pdf 1 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
200700448_11.b04.docx 26 KB Other MD5
200700448_11.b03.docx 26 KB Other MD5
200700448_11.b01.docx 1 MB Other MD5
200700448_11.b07.docx 15 KB Other MD5
200700448_11.b02.docx 1 MB Other MD5
200700448_11.b06.docx 18 KB Other MD5
200700448_11.b05.docx 16 KB Other MD5
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor Bouw
Degree level : Bachelor
Discipline : Bouw
Grantor of degree : Xios
Department : N-TECH
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Ismaël Gielen
External Promotor : Jonny Maessen/ Gerty Serré (Heijmans Bouw)
Notes :
Embargo : false
Created : 16/11/2012 10:02
Last modified : 16/11/2012 10:02
Appears in :
2011
Views : 1532
Downloads : 20
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact