About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Het buitenschrijnwerk bij passieve woningbouw

2011
PLEHIERS, Stijn
Professionele bachelor Bouw

Trefwoorden:

Abstract :
De keuze van deze studie is ingegeven door de actualiteit: het concept passief huis wordt meer en meer op de voorgrond gebracht. Toch is de realisatie van zo'n woning niet voor de hand liggend, hoewel het ook bij ons een 'hype' lijkt te worden. De Europese richtlijnen in verband met isolatie en energieverbruik in woningen (EPB-normen) dwingen iedereen die met bouwen in contact komt in deze richting te denken. Het doel van dit werk is om de verschillen tussen het buitenschrijnwerk voor een passieve woning en traditionele huizen te bespreken. In een tweede deel zal één van de controlemiddelen over passief bouwen, de blower doortest, bekeken worden.

Het passief huis is nog niet zo erg bekend voor heel wat mensen. Eerst komen de voorwaarden, materialen en normen aan bod. Uit deze inleidende analyse volgt het hoofdonderwerp van het eindwerk: de invloed van het buitenschrijnwerk bij passief bouwen. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende profielen die beschikbaar zijn op de markt, dit voor zowel algemeen (buiten)schrijnwerk als voor passieve huizen of projecten.

Een aansluitend deel behandelt de materialen voor buitenschrijnwerk en de aanwending van het soort glas om tot een "passief" resultaat te komen. De verschillende U- en K- waardes van het chassis en glas worden onderzocht en getoetst aan de voorwaarden van passieve woningen.

Het is vanzelfsprekend dat het weinig nut heeft om te investeren in verschillende materialen die elk individueel wel voldoen aan de regelgeving als de plaatsing van het buitenschrijnwerk op de werven niet correct wordt uitgevoerd. Dit brengt ons tot het volgende hoofdstuk: waar moet op gelet worden om optimaal buitenschrijnwerk te plaatsen en af te werken om onder meer koudebruggen te vermijden. Een kostenvergelijking van het schrijnwerk bij passieve en klassieke woningbouw toont bepaalde aspecten daarvan aan.

Een werf is nog steeds geen labomgeving om goede resultaten te bekomen. Als slot wordt kort ingegaan op een recente controletechniek hoe goed een huis voldoet aan E- en K- waardes, de parameters voor "passief" bouwen. De afwerking van het buitenschrijnwerk wordt kort besproken in dit onderdeel. De "blower doortest" laat fouten zien.

Deze controle laat alle fouten en onzorgvuldigheden in de uitvoering, vooral van het schrijnwerk, onmiddellijk zien. Met deze studie wordt getracht aan te tonen dat één van de taken van een werfleider er uit bestaat uitzonderlijk veel zorg te besteden aan de uitvoering van de projecten

Full text:
File Size Type Checksum
200400545_11.pdf 1 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200400545_11.B5_3.pdf 218 KB Adobe PDF MD5
200400545_11.B5_2.pdf 304 KB Adobe PDF MD5
200400545_11.B4_2.pdf 288 KB Adobe PDF MD5
200400545_11.B2.pdf 667 KB Adobe PDF MD5
200400545_11.B3.pdf 399 KB Adobe PDF MD5
200400545_11.B1.pdf 700 KB Adobe PDF MD5
200400545_11.B5_1.pdf 232 KB Adobe PDF MD5
200400545_11.B4_1.pdf 443 KB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1477 keer bekeken en 11 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

PLEHIERS, S. (2011). Het buitenschrijnwerk bij passieve woningbouw. Unpublished thesis, Xios, N-TECH.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43b01d06a013b17b389680045.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact