About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Het buitenschrijnwerk bij passieve woningbouw
dc.creator : PLEHIERS, Stijn
dc.subject :
dc.description.abstract : De keuze van deze studie is ingegeven door de actualiteit: het concept passief huis wordt meer en meer op de voorgrond gebracht. Toch is de realisatie van zo'n woning niet voor de hand liggend, hoewel het ook bij ons een 'hype' lijkt te worden. De Europese richtlijnen in verband met isolatie en energieverbruik in woningen (EPB-normen) dwingen iedereen die met bouwen in contact komt in deze richting te denken. Het doel van dit werk is om de verschillen tussen het buitenschrijnwerk voor een passieve woning en traditionele huizen te bespreken. In een tweede deel zal één van de controlemiddelen over passief bouwen, de blower doortest, bekeken worden. Het passief huis is nog niet zo erg bekend voor heel wat mensen. Eerst komen de voorwaarden, materialen en normen aan bod. Uit deze inleidende analyse volgt het hoofdonderwerp van het eindwerk: de invloed van het buitenschrijnwerk bij passief bouwen. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende profielen die beschikbaar zijn op de markt, dit voor zowel algemeen (buiten)schrijnwerk als voor passieve huizen of projecten. Een aansluitend deel behandelt de materialen voor buitenschrijnwerk en de aanwending van het soort glas om tot een "passief" resultaat te komen. De verschillende U- en K- waardes van het chassis en glas worden onderzocht en getoetst aan de voorwaarden van passieve woningen. Het is vanzelfsprekend dat het weinig nut heeft om te investeren in verschillende materialen die elk individueel wel voldoen aan de regelgeving als de plaatsing van het buitenschrijnwerk op de werven niet correct wordt uitgevoerd. Dit brengt ons tot het volgende hoofdstuk: waar moet op gelet worden om optimaal buitenschrijnwerk te plaatsen en af te werken om onder meer koudebruggen te vermijden. Een kostenvergelijking van het schrijnwerk bij passieve en klassieke woningbouw toont bepaalde aspecten daarvan aan. Een werf is nog steeds geen labomgeving om goede resultaten te bekomen. Als slot wordt kort ingegaan op een recente controletechniek hoe goed een huis voldoet aan E- en K- waardes, de parameters voor "passief" bouwen. De afwerking van het buitenschrijnwerk wordt kort besproken in dit onderdeel. De "blower doortest" laat fouten zien. Deze controle laat alle fouten en onzorgvuldigheden in de uitvoering, vooral van het schrijnwerk, onmiddellijk zien. Met deze studie wordt getracht aan te tonen dat één van de taken van een werfleider er uit bestaat uitzonderlijk veel zorg te besteden aan de uitvoering van de projecten
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2011
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43b01d06a013b17b389680045
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor Bouw
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Bouw
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact