About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... 



Open Archives Initiative
Home
dc.title : Project ziekenhuis Reet: blok C en J
dc.creator : SNEYERS, Yannick
dc.subject :
dc.description.abstract : Titel: Project ziekenhuis Reet: blok C en J Auteur: Yannick Sneyers Interne begeleider: dhr. Dries Posen Externe begeleider: dhr. Kurt Appelen Het project Reet omvat de bouw van 3 staalconstructies in portiekstijl op het dak van het bestaande ziekenhuis. Deze staalconstructies zullen in een latere fase dienst doen als technische ruimte. Eerst wordt de staalconstructie van blok C geplaatst, daarna volgen de twee staalconstructies van blok J. De werken zijn dan ook opgedeeld in twee fasen, waarvan de eerste fase aanvangt begin augustus. Voor de verwezenlijking van dit project wordt er gestoten op enkele moeilijkheden. De eerste moeilijkheid is het ontwerp, want bij aanvang van de calculatie is er geen lastenboek of meetstaat beschikbaar. Voor het uitvoeren van de eerste raming wordt er beroep gedaan op schetsen van het studiebureau Stubeco. Bij de definitieve offerte zijn er wel grond- en gevelplannen ter beschikking. De tweede moeilijkheid is gekoppeld aan de eerste. De algemene aannemer moet er immers voor zorgen dat de uitvoeringsproblemen opgelost geraken. De belangrijkste factor waar er rekening mee moeten gehouden worden, is dat er ten allen tijde gezorgd moet worden voor de waterdichting van het gebouw. Dit omdat het ziekenhuis in werking blijft gedurende de werken en er zich onder de hal van blok C operatiekwartiers bevinden. Verder moet er rekening gehouden worden met een bestaande luchtgroep waar in fase 1 rond gebouwd moet worden. Tot slot moeten de aansluitingsdetails aandachtig worden bestudeerd naar waterdichtingen en bouwknopen. Zoals al eerder aangehaald, zijn de werken opgedeeld in 2 fasen. Om beide fasen in drie woorden te omschrijven, komen we uit bij de belangrijkste posten van de meetstaat: afbraak, staalconstructie en dakwerken. Zo wordt de bestaande dakopbouw binnen de technische ruimtes tot op het constructiebeton verwijderd. Belangrijk om te weten is dat het bestaande dak een omgekeerd dak is. Dit heeft tot gevolg dat, buiten de hal, alleen het grind en de isolatie wordt verwijderd. De nieuwe dakopbouw wordt dan op de bestaande dakdichting geconstrueerd. De staalstructuur van de hal wordt in twee fasen geplaatst, namelijk eerst de kolomvoeten en daarna de portiekstructuur. Deze werkmethode wordt toegepast om de waterdichting te verzekeren. De laatste belangrijke post "dakwerken" bestaat eruit om de dakhelling te veranderen zodat het water van de hal wegloopt. Dit om het bestaande omgekeerd dak om te vormen tot een warm dak. Naast de 3 grootste posten omvat het project de volgende werken: gevel- en dakbekleding uit sandwichpanelen, buitenschrijnwerk (ramen, deuren en roosters), metselwerk in cellenbeton (onder andere brandwand), uitbraak snelbouw en gevelmetselwerk voor deur, afbraak van halfhoge muur, klassieke zwevende dekvloer binnen staalstructuur en eventuele zonnecellen.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2011
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43b01d06a013b17de819d005c
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor Bouw
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Bouw
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???




©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact