About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Project ziekenhuis Reet: blok C en J
Author :
SNEYERS, Yannick
Abstract : Titel: Project ziekenhuis Reet: blok C en J
Auteur: Yannick Sneyers
Interne begeleider: dhr. Dries Posen
Externe begeleider: dhr. Kurt Appelen

Het project Reet omvat de bouw van 3 staalconstructies in portiekstijl op het dak van het bestaande ziekenhuis. Deze staalconstructies zullen in een latere fase dienst doen als technische ruimte. Eerst wordt de staalconstructie van blok C geplaatst, daarna volgen de twee staalconstructies van blok J. De werken zijn dan ook opgedeeld in twee fasen, waarvan de eerste fase aanvangt begin augustus.
Voor de verwezenlijking van dit project wordt er gestoten op enkele moeilijkheden. De eerste moeilijkheid is het ontwerp, want bij aanvang van de calculatie is er geen lastenboek of meetstaat beschikbaar. Voor het uitvoeren van de eerste raming wordt er beroep gedaan op schetsen van het studiebureau Stubeco. Bij de definitieve offerte zijn er wel grond- en gevelplannen ter beschikking.
De tweede moeilijkheid is gekoppeld aan de eerste. De algemene aannemer moet er immers voor zorgen dat de uitvoeringsproblemen opgelost geraken. De belangrijkste factor waar er rekening mee moeten gehouden worden, is dat er ten allen tijde gezorgd moet worden voor de waterdichting van het gebouw. Dit omdat het ziekenhuis in werking blijft gedurende de werken en er zich onder de hal van blok C operatiekwartiers bevinden. Verder moet er rekening gehouden worden met een bestaande luchtgroep waar in fase 1 rond gebouwd moet worden. Tot slot moeten de aansluitingsdetails aandachtig worden bestudeerd naar waterdichtingen en bouwknopen.
Zoals al eerder aangehaald, zijn de werken opgedeeld in 2 fasen. Om beide fasen in drie woorden te omschrijven, komen we uit bij de belangrijkste posten van de meetstaat: afbraak, staalconstructie en dakwerken. Zo wordt de bestaande dakopbouw binnen de technische ruimtes tot op het constructiebeton verwijderd. Belangrijk om te weten is dat het bestaande dak een omgekeerd dak is. Dit heeft tot gevolg dat, buiten de hal, alleen het grind en de isolatie wordt verwijderd. De nieuwe dakopbouw wordt dan op de bestaande dakdichting geconstrueerd. De staalstructuur van de hal wordt in twee fasen geplaatst, namelijk eerst de kolomvoeten en daarna de portiekstructuur. Deze werkmethode wordt toegepast om de waterdichting te verzekeren. De laatste belangrijke post "dakwerken" bestaat eruit om de dakhelling te veranderen zodat het water van de hal wegloopt. Dit om het bestaande omgekeerd dak om te vormen tot een warm dak. Naast de 3 grootste posten omvat het project de volgende werken: gevel- en dakbekleding uit sandwichpanelen, buitenschrijnwerk (ramen, deuren en roosters), metselwerk in cellenbeton (onder andere brandwand), uitbraak snelbouw en gevelmetselwerk voor deur, afbraak van halfhoge muur, klassieke zwevende dekvloer binnen staalstructuur en eventuele zonnecellen.
Publisher : Xios
Publication date : 2011
Full text :
File Size Type Checksum
200800708_11.pdf 649 KB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
200800708_11 B3B4.xlsx 33 KB Other MD5
200800708_11.Calculatie.xlsx 39 KB Other MD5
200800708_11.B2.docx 16 KB Other MD5
200800708_11.B5.xlsx 21 KB Other MD5
200800708_11.B1.docx 18 KB Other MD5
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor Bouw
Degree level : Bachelor
Discipline : Bouw
Grantor of degree : Xios
Department : N-TECH
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Dries Posen
External Promotor : Kurt Appelen (Vanderstraeten NV)
Notes :
Embargo : false
Created : 19/11/2012 9:52
Last modified : 19/11/2012 9:52
Appears in :
2011
Views : 1394
Downloads : 18
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact