About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Infiltratie en waterbuffering in een stedelijke omgeving

2012
THIJS, Michael
Professionele bachelor Bouw

Trefwoorden: 2011  

Abstract :
INFILTRATIE EN WATERBUFFERING IN EEN STEDELIJKE OMGEVING

Door:
Michael Thys

Promotoren:
Prof. Paul Van Eyck Xios Hogeschool Limburg
Dhr. Geert Schepers Gemeente Tessenderlo


Deze studie behandelt de buffering- en infiltratietechnieken die mogelijk zijn in de Stati-onsstraat in Tessenderlo. Aangezien de werf in het centrum ligt, gaat het hier over een ste-delijke omgeving. Door de aanwezigheid van het Heilig-Hartinstituut en de noodzaak van de toegankelijkheid van het centrum is het werk dan ook verdeeld in twee fases. Er is ook een intens wegverkeer op de Stationsstraat (200 schoolbussen per dag zonder het dagelijks zwaar verkeer bijgeteld). De tijdsspanne voorzien voor dit project is negentig kalenderda-gen. Omdat het in deze aanbesteding over kalenderdagen gaat heeft de aannemer vaak problemen als er werkdagen wegvallen. Momenteel wordt het regenwater opgevangen door waterslokkers die het water afgeven aan het rioleringsstelsel. In deze studie wordt een ver-gelijking gemaakt tussen al de mogelijke infiltratiemethodes en één hiervan wordt vervol-gens concreet toegepast op het ontwerp.

Door de vorige punten komen dan ook een aantal problemen aan het licht:

1. Infiltratietechnieken toepasbaar op de Stationsstraat
Is het mogelijk het origineel ontwerp te behouden en toch een goede waterinfiltratie te verkrijgen?

2. Uitvoerbaarheid infiltratiemethode
Is de gekozen infiltratiemethode uitvoerbaar voor de aannemer of komen hier ge-specialiseerde onderaannemers bij te pas?

3. Concreet toegepast
De gekozen infiltratiemethode wordt concreet toegepast op de Stationsstraat.

4. Planning
De uitvoeringstermijn van dit project is cruciaal. Is de einddatum nog haalbaar in-dien er gekozen wordt voor een infiltratietechniek?

Full text:
File Size Type Checksum
200800104_11.pdf 9 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1923 keer bekeken en 19 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

THIJS, M. (2012). Infiltratie en waterbuffering in een stedelijke omgeving. Unpublished thesis, Xios, N-TECH.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43b01d06a013b89c88b740075.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact