About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Infiltratie en waterbuffering in een stedelijke omgeving
dc.creator : THIJS, Michael
dc.subject :
dc.description.abstract : INFILTRATIE EN WATERBUFFERING IN EEN STEDELIJKE OMGEVING Door: Michael Thys Promotoren: Prof. Paul Van Eyck Xios Hogeschool Limburg Dhr. Geert Schepers Gemeente Tessenderlo Deze studie behandelt de buffering- en infiltratietechnieken die mogelijk zijn in de Stati-onsstraat in Tessenderlo. Aangezien de werf in het centrum ligt, gaat het hier over een ste-delijke omgeving. Door de aanwezigheid van het Heilig-Hartinstituut en de noodzaak van de toegankelijkheid van het centrum is het werk dan ook verdeeld in twee fases. Er is ook een intens wegverkeer op de Stationsstraat (200 schoolbussen per dag zonder het dagelijks zwaar verkeer bijgeteld). De tijdsspanne voorzien voor dit project is negentig kalenderda-gen. Omdat het in deze aanbesteding over kalenderdagen gaat heeft de aannemer vaak problemen als er werkdagen wegvallen. Momenteel wordt het regenwater opgevangen door waterslokkers die het water afgeven aan het rioleringsstelsel. In deze studie wordt een ver-gelijking gemaakt tussen al de mogelijke infiltratiemethodes en één hiervan wordt vervol-gens concreet toegepast op het ontwerp. Door de vorige punten komen dan ook een aantal problemen aan het licht: 1. Infiltratietechnieken toepasbaar op de Stationsstraat Is het mogelijk het origineel ontwerp te behouden en toch een goede waterinfiltratie te verkrijgen? 2. Uitvoerbaarheid infiltratiemethode Is de gekozen infiltratiemethode uitvoerbaar voor de aannemer of komen hier ge-specialiseerde onderaannemers bij te pas? 3. Concreet toegepast De gekozen infiltratiemethode wordt concreet toegepast op de Stationsstraat. 4. Planning De uitvoeringstermijn van dit project is cruciaal. Is de einddatum nog haalbaar in-dien er gekozen wordt voor een infiltratietechniek?
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2012
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43b01d06a013b89c88b740075
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor Bouw
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Bouw
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact