About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Vergelijkende studie: het gebruik van alternatieven bij betonconstructies
Author :
VOS, Timothy
Abstract : Vergelijkende studie: het gebruik van alternatieven bij betonconstructies
Door:
Timothy Vos

Promotoren:
dhr. Ing. MSOG Carl Buyckx XIOS Hogeschool Limburg
dhr. Ing. Patrick Segers VBG nv.
Bij infrastructuurwerken zijn er regelmatig grote betonconstructies die op andere manieren kunnen uitgevoerd worden dan voorgeschreven.
In deze bachelorproef wordt de uitvoering van een overstortconstructie onder een vrij belangrijk kruispunt besproken.
Wanneer de riolering ter plaatse onder druk komt te staan zal deze via de overstortconstructie naar het bergingsbekken overstorten, die op haar beurt het teveel aan rioleringswater zal bufferen. Wanneer de riolering de capaciteit terug kan verwerken zal het teveel aan water via de overstort opnieuw naar de collector gestuurd worden. Indien dit nog steeds niet mogelijk is, zal het water via een uitstroomgracht kunnen verdwijnen.
Aangezien de constructie 5,5 m x 3,5 m x 2,4 m groot is, heeft het een vrij groot eigen gewicht en kunnen er diverse uitvoeringsmethoden gekozen worden.
Zodoende wordt de constructie op vijf verschillende manieren bekeken, zowel naar uitvoeringstermijn als naar kostprijs toe.
Door het bekijken van alle mogelijkheden, samen met een redenering, komen alle eventuele probleemstellingen al aan het licht.
Na deze redenering wordt elke mogelijkheid bekeken, van het ontwerp tot de calculatie, startend bij de put op de voorgeschreven manier te plaatsen, namelijk ter plaatse in de bouwput gestort.
Vervolgens wordt er gekeken of het efficiŽnter is om de put te prefabriceren op de werf zelf of op de werkplaats, waar er weer de mogelijkheid is tussen het prefabriceren van de wanden en de dekplaat, de vloerplaat en de dekplaat, of volledig prefabriceren op de werkplaats.
Nadien zullen al deze mogelijkheden met hun uitkomsten naast elkaar gezet worden en de meest economische en rendabele manier worden gekozen, rekening houdend met de technische mogelijkheden en de last voor omwonenden en het verkeer.
Hierdoor zal deze bachelorproef als een leidraad gebruikt kunnen worden bij het kiezen van een uitvoeringsmethode, niet enkel door het simpelweg overnemen van de oplossingen, maar ook door de analyse van de problemen en de voor- en nadelen van elke uitvoeringsmethode.
Publisher : Xios
Publication date : 2011
Full text :
File Size Type Checksum
200800575_11.pdf 5 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Professionele bachelor Bouw
Degree level : Bachelor
Discipline : Bouw
Grantor of degree : Xios
Department : N-TECH
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Carl Buyckx
External Promotor : Ing. Patrick Segers (VBG nv.)
Notes :
Embargo : false
Created : 17/12/2012 14:54
Last modified : 17/12/2012 14:54
Appears in :
2011
Views : 1093
Downloads : 15
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact