About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Variante op verkeersafwikkeling van de Luikersteenweg (Hasselt)
dc.creator : WECKX, Tom
dc.subject :
dc.description.abstract : Titel van de bachelorproef: Variante op verkeersafwikkeling van Luikersteenweg (Hasselt). Auteur: Tom Weckx Externe promotor: Danny Dewinter Interne promotor: Nico Manderveld Deze studie gaat over een variante op de verkeersafwikkeling van een fase op de Luikersteenweg in Hasselt. Mijn taak is om met een nieuw voorstel over de brug te komen in tegenstelling met hetgeen dat is voorgeschreven in het bestek. Het voorstel dat beschreven staat in het bestek is praktisch niet uitvoerbaar. Bij het uittekenen van dit voorstel op de plannen en typedwarsprofielen is te zien dat bepaalde zaken tegenstrijdig zijn met elkaar. Het probleem is vooral te wijten aan het gebrek aan werkruimte, en de toegankelijkheid van het verkeer. Mijn voorstel is om de werken uit te voeren in 3 fasen: Fase 4A(1), Fase 4B en fase 4A(2). Door gebruik te maken van deze 3 fasen is een continue doorgang voor het autoverkeer mogelijk. De fietsers worden gedurende deze 3 fasen omgeleid. Ik ga een detailcalculatie en een uitvoeringsplanning van deze 3 fasen opmaken, beginnende bij de onderfundering van de weg. De post opbraak, uitgraving en riolering komen dus niet aan bod in mijn bachelorproef. Naast planning en calculatie komen ook uitvoeringsmethoden en de post veiligheid aan bod.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2011
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43b92063e013ba94b4d900067
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor Bouw
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Bouw
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact