About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Plaquekarakterisatie met CT: een fantoomstudie

2011
CORNEILLIE, Nic
Master in de industriŽle wetenschappen Nucleaire Technologie

Trefwoorden:

Abstract :
PLAQUEKARAKTERISATIE met CT: Een fantoomstudie
N. Corneillie(1) , B. Schaeken(1) , N. Buls(2) , G. Van Gompel(2)
(1) XIOS Hogeschool Limburg, Agoralaan - Gebouw H, 3590 Diepenbeek
(2) UZ Brussel, dept. Radiologie, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel

Inleiding en doel: Een van de grootste doodsoorzaken in de westerse wereld is falen van het hart. Vele hartfalingen hebben als onderliggende oorzaak atherosclerose. Vaak gebeurt het dat een plaque ruptuur optreedt, waardoor de inhoud van de plaque vrijkomt en een embolie veroorzaakt. De stabiliteit van atherosclerose wordt voor een groot stuk bepaald door zijn samenstelling. Een drietal soorten plaques met verschillende samen-stelling bestaan: de lipide-, de gecalcificeerde- en de fibroseplaques. De lipiderijke zijn het meest vatbaar voor rupturen en trombose. Daarom is het belangrijk dat een onder-scheid kan worden gemaakt tussen de verschillende soorten plaques. In deze master-proef werd nagegaan in welke mate het mogelijk is om de lipide en de fibrose atheroscle-rose van elkaar te onderscheiden dit onder invloed van verschillende factoren zoals de stenosegraad, de arteriediameter, de concentratie van contrastvloeistof...
Methode en materialen: Om al de verschillende factoren correct te kunnen simuleren werd een fantoom gebouwd. Het fantoom bestaat uit twee delen: een deel bestaat uit een simulatie van de ader met stenose dat in het scanveld wordt geplaatst en een me-chanisch gedeelte dat de pompbeweging uitvoert om de hartslag te simuleren. De lipide en de fibroseplaques werden gemaakt uit kunststoffen met een gelijkaardige verzwakking overeenkomstig de werkelijke plaques. Daarna werden beelden bekomen van het fan-toom met een GE Discovery CT750 HD CT scanner. Deze CT heeft de mogelijkheid om in een duale energiemode te werken.
Resultaten: De stenosegraadbepaling met CT is goed, de diameterbepaling daarentegen geeft een overschatting van de werkelijke waarde. Verschillende factoren hebben een significante invloed hebben op de attenuatie van plaques daarvan blijkt de stenosegraad de belangrijkste te zijn. Indien geen rekening wordt gehouden met deze componenten blijkt het onmogelijk om de fibrose en lipideplaques van elkaar te onderscheiden. Het gebruik van DECT maakt het in bepaalde gevallen wel mogelijk om beide atherosclerose van elkaar te onderscheiden.

ABSTRACT English
Plaque characterization with CT: A phantom study
N. Corneillie(1) , B. Schaeken(1) , N. Buls(2) , G. Van Gompel(2)
(1) XIOS Hogeschool Limburg, Agoralaan - Building H, 3590 Diepenbeek
(2) UZ Brussel, dept. Radiologie, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel

Background and purpose: One of the main causes of death in the Western world is failure of the heart. Many heart failures have an underlying cause of atherosclerosis. It often occurs that a plaque rupture arises with the consequence that the content of the plaque is released and an embolism is formed. The stability of atherosclerosis is for a large part determined by its composition. Three kind of plaques types exist with different compositions: the lipid-, calcified- and fibrose plaques. The lipid-rich plaques are most prone to rupture, causing thrombosis. It is therefore important that the different types of plaques can be characterized. In this work we examined to what extent it's possible to distinguish the lipid and fibrose stenosis from each other with old and new CT techniques such as dual energy. Plaque characterization is performed with different factors such as the degree of stenosis, the artery diameter, the contrast agent concentration ... They all affect the visibility and the attenuation of the plaques.
Method and materials: For study all the different factors, a dedicated phantom was built. The phantom consists of two parts: one part simulates the artery and is placed into the scan field and the mechanical part simulates the heart pulse. The lipid plaques and fibrosis were made from plastics simulating real plaques. Images of the phantom were obtained in a GE Discovery HD CT750 CT scanner with the ability of dual energy scanning.
Results: With CT it is possible to measure the stenose level accurate, but when the ar-tery diameter has to be measured, an overestimation is made. It appears that several factors significantly affect the plaques attenuation of which the stenos degree is the most important one. If those components are not taken into account, it is very difficult to dis-tinguish the fibrose from lipid plaques. The use of dual energy makes it possible to distin-guish both types of stenosis, for certain cases.


Full text:
File Size Type Checksum
200700163_11.pdf 4 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200700163_11.B4.docx 807 KB Other MD5
200700163_11.B3.docx 1 MB Other MD5
200700163_11.B5.docx 32 KB Other MD5
200700163_11.B2.docx 687 KB Other MD5
200700163_11.B1.docx 352 KB Other MD5

Dit eindwerk werd 1326 keer bekeken en 10 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

CORNEILLIE, N. (2011). Plaquekarakterisatie met CT: een fantoomstudie. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c223986013c24c0c7610001.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact