About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Duurzaamheid bij infrastructuurwerken: toekomstmuziek of realiteit

2011
VERTESSEN, Tom
Master in de industriŽle wetenschappen Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de publieke opinie. En dus wordt het ook steeds meer en meer een thema bij zowel ontwerpen als aanbestedingen van projecten. Hierdoor kwam de vraag vanuit het ingenieursbureau Libost-Groep om een masterproef te schrijven over dit thema en in het bijzonder de toepassing ervan bij infrastructuurwerken. Belangrijk hierbij is op te merken dat deze masterproef geen pasklaar antwoord geeft om projecten een duurzame invulling te geven. Dit is niet mogelijk omdat duurzaamheid een zeer theoretisch begrip is dat niet eenvoudig af te bakenen is.
Er werd gevraagd om nauw samen te werken met de in het bedrijf opgerichte studiegroep rond duurzaamheid, dit om elkaar te kunnen bijstaan. Deze samenwerking richtte zich vooral op het eerste gedeelte van de masterproef. Doordat duurzaamheid een algemeen begrip is, was het nodig een gedetailleerde definitie van het begrip duurzaamheid op te stellen. Ook was het nodig om na te gaan wat duurzaamheid inhoudt specifiek op het vlak van de wegenbouw.
Een tweede deel van de masterproef bestaat uit het toepassen van de principes, die aangehaald werden in de omschrijving van duurzaamheid, op twee projecten. Het betreft enerzijds een woonwijk en anderzijds een bedrijventerrein. Uiteindelijk kan dan een conclusie worden gemaakt over het verschil in het duurzaam invullen van projecten betreffende wonen en projecten betreffende industrie.
Als eerste conclusie kan al worden weergegeven dat de wil en de kunde er wel degelijk is om een duurzaam geheel neer te zetten, maar dat dit nog te veel spaak loopt. Dit kan in de eerste plaats komen door een te kleine wisselwerking tussen het ontwerp van een project en de uitvoering ervan Het kan echter ook komen door de onwil om een onmiddellijke meerkost, die een duurzame uitvoering met zich kan meebrengen, te betalen.

Full text:
File Size Type Checksum
200700534_200700634_11.pdf 4 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1317 keer bekeken en 15 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VERTESSEN, T. (2011). Duurzaamheid bij infrastructuurwerken: toekomstmuziek of realiteit. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c2901a3160007.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact