About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Lagetemperatuurasfalt, de weg naar de toekomst?
dc.creator : BEUNCKENS, Bart
dc.subject :
dc.description.abstract : Sinds het Kyoto-protocol is er steeds meer druk om de uitstoot van schadelijke gassen te verlagen. Ook de overheden beginnen regels op te leggen voor de productie van bepaalde goederen. De wegenbouw speelt hier op in door de ontwikkeling van lagetemperatuurasfalt. Anno 2011 zijn er al meerdere soorten van dit asfalt in ontwikkeling. De meeste zitten nog in de ontwikkelingsfase, maar sommige worden ook al in grotere projecten gebruikt (bv. LEAB® van BAM Wegen). De masterproef behandelt eerst de verschillende alternatieven voor warm asfalt. Het volgende stuk spitst zich toe op LEAB®, zowel de verwerkbaarheid als verdichtbaarheid van dit asfalt worden proefondervindelijk onderzocht en vergeleken met warm geproduceerd asfalt. Hierbij wordt getracht te zoeken naar de grenzen waarbinnen het asfalt nog goed verdichtbaar en verwerkbaar is. Met LEAB® is het mogelijk om asfalt te produceren bij temperaturen die veel lager liggen dan nodig is voor de productie van klassiek asfalt. Bovendien is het mogelijk om tot 50% recyclagemateriaal te gebruiken. LEAB® heeft dus zeker een aantal positieve kenmerken. Toch dient opgemerkt te worden dat uit het gevoerde onderzoek blijkt dat een klassiek STAB-mengsel nog steeds makkelijker verdichtbaar en verwerkbaar is.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2011
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c290e382e000c
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriële wetenschappen Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact