About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Lagetemperatuurasfalt, de weg naar de toekomst?
Author :
BEUNCKENS, Bart
Abstract : Sinds het Kyoto-protocol is er steeds meer druk om de uitstoot van schadelijke gassen te verlagen. Ook de overheden beginnen regels op te leggen voor de productie van bepaalde goederen. De wegenbouw speelt hier op in door de ontwikkeling van lagetemperatuurasfalt.
Anno 2011 zijn er al meerdere soorten van dit asfalt in ontwikkeling. De meeste zitten nog in de ontwikkelingsfase, maar sommige worden ook al in grotere projecten gebruikt (bv. LEAB® van BAM Wegen).
De masterproef behandelt eerst de verschillende alternatieven voor warm asfalt. Het volgende stuk spitst zich toe op LEAB®, zowel de verwerkbaarheid als verdichtbaarheid van dit asfalt worden proefondervindelijk onderzocht en vergeleken met warm geproduceerd asfalt. Hierbij wordt getracht te zoeken naar de grenzen waarbinnen het asfalt nog goed verdichtbaar en verwerkbaar is.
Met LEAB® is het mogelijk om asfalt te produceren bij temperaturen die veel lager liggen dan nodig is voor de productie van klassiek asfalt. Bovendien is het mogelijk om tot 50% recyclagemateriaal te gebruiken. LEAB® heeft dus zeker een aantal positieve kenmerken. Toch dient opgemerkt te worden dat uit het gevoerde onderzoek blijkt dat een klassiek STAB-mengsel nog steeds makkelijker verdichtbaar en verwerkbaar is.
Publisher : Xios
Publication date : 2011
Full text :
File Size Type Checksum
200700283_11.pdf 2 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Master in de industriële wetenschappen Bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : TIW
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Marc Van Moorsel
External Promotor : S. Hoogmartens (Hoogmartens NV)
Notes :
Embargo : false
Created : 11/01/2013 11:01
Last modified : 08/02/2013 13:52
Appears in :
2011
Views : 1297
Downloads : 9
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact