About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Studie van meest economische kolom in verschillende omstandigheden
dc.creator : CEYSSENS, Pieter-Jan
dc.subject :
dc.description.abstract : Het dimensioneren van kolommen vergt doorgaans meer rekentijd en -werk dan het dimensioneren van balken. Het gevaar op instabiliteit effecten (knik) is bij kolommen immers veel groter. Bovendien zijn de eisen bij kolommen aangaande brandveiligheid strenger dan bij balk- en vloerelementen. Daarnaast speelt, vooral bij woningbouw, ook een subjectieve factor een rol: ontwerpers hechten meer belang aan de "look and feel" van een kolom dan van een balk, gebouwgebruikers komen immers in direct contact met kolommen. Deze redenen leiden tot de vraag of er voor studiebureaus geen snelle (voor)ontwerpmethode kan ontwikkeld worden om kolommen te dimensioneren, waarbij zowel rekening gehouden wordt met materiaal- en instabiliteit controles als met brandveiligheidseisen. Hierdoor kan, bij gegeven randvoorwaarden (afmetingen, last en brandveiligheidseis), onmiddellijk een zo optimaal mogelijk kolomkeuze voorgesteld worden aan de ontwerper/architect. Uiteraard wordt ook het economische aspect in rekening gebracht. Er is gekozen om drie soorten kolommen te vergelijken: stalen kolommen, kolommen uit gewapend beton en staal-beton kolommen. De berekeningen zijn gedaan voor kniklengtes variŽrend tussen 2,5 m en 4 m, belastingen tot 2000 kN en brandveiligheidseisen RF 30, RF 60 en RF 120.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2011
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c291b6ade0011
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriŽle wetenschappen Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact