About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Studie van meest economische kolom in verschillende omstandigheden
Author :
CEYSSENS, Pieter-Jan
Abstract : Het dimensioneren van kolommen vergt doorgaans meer rekentijd en -werk dan het dimensioneren van balken. Het gevaar op instabiliteit effecten (knik) is bij kolommen immers veel groter. Bovendien zijn de eisen bij kolommen aangaande brandveiligheid strenger dan bij balk- en vloerelementen. Daarnaast speelt, vooral bij woningbouw, ook een subjectieve factor een rol: ontwerpers hechten meer belang aan de "look and feel" van een kolom dan van een balk, gebouwgebruikers komen immers in direct contact met kolommen.
Deze redenen leiden tot de vraag of er voor studiebureaus geen snelle (voor)ontwerpmethode kan ontwikkeld worden om kolommen te dimensioneren, waarbij zowel rekening gehouden wordt met materiaal- en instabiliteit controles als met brandveiligheidseisen. Hierdoor kan, bij gegeven randvoorwaarden (afmetingen, last en brandveiligheidseis), onmiddellijk een zo optimaal mogelijk kolomkeuze voorgesteld worden aan de ontwerper/architect. Uiteraard wordt ook het economische aspect in rekening gebracht.
Er is gekozen om drie soorten kolommen te vergelijken: stalen kolommen, kolommen uit gewapend beton en staal-beton kolommen. De berekeningen zijn gedaan voor kniklengtes variŽrend tussen 2,5 m en 4 m, belastingen tot 2000 kN en brandveiligheidseisen RF 30, RF 60 en RF 120.
Publisher : Xios
Publication date : 2011
Full text :
File Size Type Checksum
200700428_11.pdf 3 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Master in de industriŽle wetenschappen Bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : TIW
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Bram Vandoren
External Promotor : Phil Melard (AB Associates bvba)
Notes :
Embargo : false
Created : 11/01/2013 11:15
Last modified : 08/02/2013 16:00
Appears in :
2011
Views : 1922
Downloads : 27
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact