About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Hemelwateraccumulatie op platte staaldaken
dc.creator :
dc.subject :
dc.description.abstract : In deze studie wordt er ingegaan op het probleem van hemelwateraccumulatie op platte staaldaken. Bij dit soort daken kan er een verstopping van de afvoeren optreden waar-door de belasting op het dak groter wordt dan wat aanvaardbaar is. Het logische gevolg van deze situaties is dat de constructie instabiel wordt. Om dit probleem te bekijken zijn we met PowerFrame van BuildSoft te werk gegaan om een aantal stabiele portieken te belasten met stijgend hemelwater. Hieruit kunnen twee situaties voortkomen, namelijk stabiliteit of instabiliteit. Uit de resultaten zien we dat sommige portieken het regenwater kunnen afvoeren over de nok vanwege de vervor-ming. Andere testgevallen kunnen dan weer niet genoeg water verzamelen vanwege de dakhelling, om een te grote belasting te verkrijgen. Het zijn de gevallen die hier tussen vallen waar problemen kunnen optreden. Voor deze aparte gevallen brengen we oplossingen aan die zowel praktisch als econo-misch zijn, afhankelijk van de specifieke randvoorwaarden. Deze bestaan uit verzwaring van de profielen, verhoging van het dakafschot, verlaging van de spuigathoogte of toe-passing van zeeg op de dakspanten.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2011
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c37f2cc090016
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriŽle wetenschappen Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact