About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Infraroodfoto's: besluitvorming en remediŽring
Author :
FIDDELAERS, Britt
Abstract : Energiezuinig wonen wordt alsmaar belangrijker. Het grootste warmteverliesoppervlak van een woning is het dak met een verlies van ongeveer 30%. Het dak van een woning isoleren is dus niet alleen beter voor het milieu en het eigen comfort, maar ook voor het energieverbruik. Om de inwoners van de stad Genk hiervan te overtuigen, zijn er van alle woningen op het grondgebied infraroodopnames gemaakt om het isolatieniveau van de daken na te gaan. Maar ondanks dat de thermografie een goede oplossing is om een indicatie te geven over de dakisolatie, ontstaat er soms twijfel over de juistheid van infraroodfoto's. Daarom is het de bedoeling van mijn afstudeerscriptie om de besluitvorming en remediŽring aan de hand van gegevens van infraroodfoto's te optimaliseren. Ik heb geprobeerd een verklaring te vinden voor het verschil tussen de infraroodfoto en de reŽle toestand, met beperking tot de hellende daken, zodat de interpretatie van thermofoto's meer eenduidig wordt. En bijgevolg vormt mijn thesis een goede bron voor EPB.

Eerst is een nauwkeurige selectie gemaakt van woningen op basis van de te onderzoeken parameters: het effect van elektrische verwarming, de aanwezigheid van metalen constructiedelen in de dakopbouw, de inertie van gebruikte materialen door opwarming van de zon, en de aanwezigheid van dakkapellen en dakvensters. De reŽle dakopbouw is voor elke geselecteerde woning nagegaan en uit deze gegevens is een rekenkundige R-waarde berekend. Vervolgens zijn de resultaten van de infraroodfoto's en de R-waarden met elkaar vergeleken en heb ik getracht een trend te ontdekken in de warmteuitstraling van hellende daken.

Zoals vermoed werd, is het verschil in soorten dakbedekking en materiaalkleur over het algemeen weinig zichtbaar op een thermofoto. Tenzij het gaat over een dakbedekking in metaal of leien. Want zowel metalen als leien kunnen de indruk wekken dat het dak beter geÔsoleerd is op de foto dan in werkelijkheid. Maar toch kan deze vaststelling niet veralgemeend worden, omdat ze een onvoorspelbaar gedrag vertonen. Verschillen in dakopbouw zoals dakvensters en dakkappellen kunnen zichtbaar zijn op een infraroodfoto, maar dakkappellen hebben wel minder kans dan dakvensters om zichtbaar te zijn.

Het is duidelijk dat niet enkel op basis van een thermofoto besloten mag worden of een dak goed of slecht geÔsoleerd is. Bij twijfel moet altijd de reŽle toestand nagegaan worden. De thermografie blijft iets onvoorspelbaar en juist daarom is het ook onmogelijk om mijn bevindingen te veralgemenen. Ik kan enkel een uitspraak doen over de woningen die ik onderzocht heb. Daarnaast is mijn onderzoek wel een bevestiging om verder onderzoek uit te voeren.


Publisher : Xios
Publication date : 2011
Full text :
File Size Type Checksum
200700780_11.pdf 3 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Master in de industriŽle wetenschappen Bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : TIW
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Nele Houben
External Promotor : I. Vanderheyden (Stad Genk - Dienst Leefmilieu)
Notes :
Embargo : false
Created : 14/01/2013 9:13
Last modified : 08/02/2013 13:40
Appears in :
2011
Views : 1564
Downloads : 24
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact