About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Ondergrondse doorpersingen: grondverbeteringstechnieken in onstabiele gronden en nabehandeling van de boorspecie

2011
NIJSEN, Jan
Master in de industriŽle wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Dit onderzoek werd opgestart en ondersteund door werkgroep 8 van VLARIO, het
overlegplatform en kenniscentrum voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector
in Vlaanderen. Deze werkgroep concentreert zich op sleufloze uitvoeringstechnieken
bij aanleg en uitvoering van riolerings- en infrastructuurwerken.
Deze masterproef onderzoekt enkele belangrijke aspecten bij uitvoering van
ondergrondse doorpersingen, namelijk ʻgrondverbeteringstechnieken in onstabiele
grondenʼ en ʻnabehandeling van de boorspecieʼ. De beide studies hebben tot doel
alle mogelijke technieken op hun toepasbaarheid te onderzoeken en hun kenmerken
te beschrijven, met als einddoel de opstelling van matrices voor het gebruik van de
onderzochte technieken in functie van alle aanwezige randvoorwaarden.
Voor het onderdeel ʻgrondverbeteringstechnieken in onstabiele grondenʼ worden
verschillende technieken weerhouden, namelijk: kalk-cementkolommen, soil mix, en
jetgrouten. Deze technieken worden in deze context gedetailleerd geanalyseerd en
beschreven, met hun respectievelijke voor- en nadelen. Hierop volgend wordt er
dieper ingegaan op het eigenlijke doel van de grondverbetering, en worden alle
factoren die invloed hebben op de keuze van techniek besproken en uitgewerkt.
Nadien wordt deze informatie gebundeld in matrices en uitvoeringsfiches.
De toe te passen grondverbeteringstechniek hangt in zeer grote mate af van de
samenstelling van de grond en de randvoorwaarden op de werf. Eťn techniek kan
hier niet als beste techniek naar voren geschoven worden.
Het onderdeel ʻnabehandeling van de boorspecieʼ wordt op een zelfde manier
uitgewerkt. De volgende technieken worden gedetailleerd besproken:
bezinkingsbekken, ontzandingsinstallatie, centrifuge, zeefbandpers, en
kamerfilterpers. Deze informatie wordt ook gebundeld in praktisch toepasbare
matrices en uitvoeringsfiches. Bezinkingsbekkens komen in deze studie als meest
aangewezen techniek naar voor, indien er voldoende ruimte beschikbaar voor is.

Full text:
File Size Type Checksum
200901284_11.pdf 18 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1641 keer bekeken en 16 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

NIJSEN, J. (2011). Ondergrondse doorpersingen: grondverbeteringstechnieken in onstabiele gronden en nabehandeling van de boorspecie. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c390ae9bb003b.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact