About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Ondergrondse doorpersingen: grondverbeteringstechnieken in onstabiele gronden en nabehandeling van de boorspecie
dc.creator : NIJSEN, Jan
dc.subject :
dc.description.abstract : Dit onderzoek werd opgestart en ondersteund door werkgroep 8 van VLARIO, het overlegplatform en kenniscentrum voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. Deze werkgroep concentreert zich op sleufloze uitvoeringstechnieken bij aanleg en uitvoering van riolerings- en infrastructuurwerken. Deze masterproef onderzoekt enkele belangrijke aspecten bij uitvoering van ondergrondse doorpersingen, namelijk ʻgrondverbeteringstechnieken in onstabiele grondenʼ en ʻnabehandeling van de boorspecieʼ. De beide studies hebben tot doel alle mogelijke technieken op hun toepasbaarheid te onderzoeken en hun kenmerken te beschrijven, met als einddoel de opstelling van matrices voor het gebruik van de onderzochte technieken in functie van alle aanwezige randvoorwaarden. Voor het onderdeel ʻgrondverbeteringstechnieken in onstabiele grondenʼ worden verschillende technieken weerhouden, namelijk: kalk-cementkolommen, soil mix, en jetgrouten. Deze technieken worden in deze context gedetailleerd geanalyseerd en beschreven, met hun respectievelijke voor- en nadelen. Hierop volgend wordt er dieper ingegaan op het eigenlijke doel van de grondverbetering, en worden alle factoren die invloed hebben op de keuze van techniek besproken en uitgewerkt. Nadien wordt deze informatie gebundeld in matrices en uitvoeringsfiches. De toe te passen grondverbeteringstechniek hangt in zeer grote mate af van de samenstelling van de grond en de randvoorwaarden op de werf. Eťn techniek kan hier niet als beste techniek naar voren geschoven worden. Het onderdeel ʻnabehandeling van de boorspecieʼ wordt op een zelfde manier uitgewerkt. De volgende technieken worden gedetailleerd besproken: bezinkingsbekken, ontzandingsinstallatie, centrifuge, zeefbandpers, en kamerfilterpers. Deze informatie wordt ook gebundeld in praktisch toepasbare matrices en uitvoeringsfiches. Bezinkingsbekkens komen in deze studie als meest aangewezen techniek naar voor, indien er voldoende ruimte beschikbaar voor is.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2011
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c390ae9bb003b
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriŽle wetenschappen: Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact