About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Ondergrondse doorpersingen: grondverbeteringstechnieken in onstabiele gronden en nabehandeling van de boorspecie
Author :
NIJSEN, Jan
Abstract : Dit onderzoek werd opgestart en ondersteund door werkgroep 8 van VLARIO, het
overlegplatform en kenniscentrum voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector
in Vlaanderen. Deze werkgroep concentreert zich op sleufloze uitvoeringstechnieken
bij aanleg en uitvoering van riolerings- en infrastructuurwerken.
Deze masterproef onderzoekt enkele belangrijke aspecten bij uitvoering van
ondergrondse doorpersingen, namelijk ʻgrondverbeteringstechnieken in onstabiele
grondenʼ en ʻnabehandeling van de boorspecieʼ. De beide studies hebben tot doel
alle mogelijke technieken op hun toepasbaarheid te onderzoeken en hun kenmerken
te beschrijven, met als einddoel de opstelling van matrices voor het gebruik van de
onderzochte technieken in functie van alle aanwezige randvoorwaarden.
Voor het onderdeel ʻgrondverbeteringstechnieken in onstabiele grondenʼ worden
verschillende technieken weerhouden, namelijk: kalk-cementkolommen, soil mix, en
jetgrouten. Deze technieken worden in deze context gedetailleerd geanalyseerd en
beschreven, met hun respectievelijke voor- en nadelen. Hierop volgend wordt er
dieper ingegaan op het eigenlijke doel van de grondverbetering, en worden alle
factoren die invloed hebben op de keuze van techniek besproken en uitgewerkt.
Nadien wordt deze informatie gebundeld in matrices en uitvoeringsfiches.
De toe te passen grondverbeteringstechniek hangt in zeer grote mate af van de
samenstelling van de grond en de randvoorwaarden op de werf. Eťn techniek kan
hier niet als beste techniek naar voren geschoven worden.
Het onderdeel ʻnabehandeling van de boorspecieʼ wordt op een zelfde manier
uitgewerkt. De volgende technieken worden gedetailleerd besproken:
bezinkingsbekken, ontzandingsinstallatie, centrifuge, zeefbandpers, en
kamerfilterpers. Deze informatie wordt ook gebundeld in praktisch toepasbare
matrices en uitvoeringsfiches. Bezinkingsbekkens komen in deze studie als meest
aangewezen techniek naar voor, indien er voldoende ruimte beschikbaar voor is.
Publisher : Xios
Publication date : 2011
Full text :
File Size Type Checksum
200901284_11.pdf 18 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Master in de industriŽle wetenschappen: Bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : TIW
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Carlo Bollen
External Promotor : Wendy Francken (Vlario vzw)
Notes :
Embargo : false
Created : 14/01/2013 13:31
Last modified : 08/02/2013 14:20
Appears in :
2011
Views : 1591
Downloads : 16
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact