About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Geosta: invloed op organisch belaste bodems

2011
STUYCK, Jonas
Master in de industriŽle wetenschappen Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Deze thesis onderzoekt de invloed van het middel Geosta, dat gebruikt wordt voor stabilisaties in de wegenbouw (o.a. voor het stabiliseren van aanwezige bodems tot funderingslaag of onderfunderingslaag).
Tijdens het stabilisatieproces bij het cementeren van wegen kan men op problemen stuiten.
Een van deze problemen doet zich voor indien er zich een te hoog gehalte aan organisch materiaal in de bodem bevindt, daardoor kan men de bodem namelijk niet of moeilijk stabiliseren.
Om na te gaan of het product Geosta werkelijk haar werk doet, werd de invloed nagegaan van de toevoeging van Geosta aan verschillende mengsels (van gele metselzand en potgrond) met variabele gehaltes aan organisch materiaal. Alvorens het onderzoek kon gebeuren, werden de specifieke parameters van de verschillende gebruikte stoffen bepaald. Zo werd van het gele zand het vochtgehalte bepaald en van de potgrond werd het vochtgehalte en het organisch percentage bepaald.
Het onderzoek zelf werd uitgevoerd door middel van een proctorproef en een drukproef per mengsel. Deze proeven werden uitgevoerd met genormeerde toestellen. De drukproeven werden uitgevoerd op drukcilinders vervaardigd volgens de proctormethode.
Er werd gekozen om 2 proefstukken te drukken na 7 dagen uitharden en om 2 proefstukken te drukken na 28 dagen uitharden. Dit zoals opgegeven door de norm en door het standaardbestek 250.
Om de invloed van Geosta na te gaan, werden alle proeven uitgevoerd op twee mengsels, een mengsel waaraan Geosta is toegevoegd en een mengsel waaraan geen Geosta is toegevoegd. Zo werd nagegaan of/en in welke mate Geosta invloed heeft op de stabilisatie van het desbetreffende mengsel.
De vergelijking van de resultaten behaald uit de proctorcurves laat ons zien dat de curve van een mengsel met Geosta nagenoeg identiek is aan de curve van een mengsel zonder toevoeging van Geosta. De druksterkte van deze twee verschillende mengsels is echter wel zeer verschillend. Zo haalt een mengsel waaraan Geosta is toegevoegd doorgaans 2 tot zelfs 3 keer de sterkte van zijn variant zonder toevoeging van Geosta.
De toevoeging van Geosta heeft dus geen invloed op de proctorcurve. Hierdoor kan men eveneens besluiten dat Geosta geen invloed heeft op het optimale vochtgehalte van een mengsel.
Maar, door toevoeging van Geosta is de sterkte van de mengsel significant toegenomen waardoor men kan besluiten dat de toevoeging van Geosta een positieve invloed heeft op de druksterkte van de beproefde mengsels. Toevoeging van Geosta zorgt dus voor een verbeterde sterkteontwikkeling.

Full text:
File Size Type Checksum
200601401_11.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2520 keer bekeken en 29 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

STUYCK, J. (2011). Geosta: invloed op organisch belaste bodems. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c397df8400046.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact