About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Geosta: invloed op organisch belaste bodems
Author :
STUYCK, Jonas
Abstract : Deze thesis onderzoekt de invloed van het middel Geosta, dat gebruikt wordt voor stabilisaties in de wegenbouw (o.a. voor het stabiliseren van aanwezige bodems tot funderingslaag of onderfunderingslaag).
Tijdens het stabilisatieproces bij het cementeren van wegen kan men op problemen stuiten.
Een van deze problemen doet zich voor indien er zich een te hoog gehalte aan organisch materiaal in de bodem bevindt, daardoor kan men de bodem namelijk niet of moeilijk stabiliseren.
Om na te gaan of het product Geosta werkelijk haar werk doet, werd de invloed nagegaan van de toevoeging van Geosta aan verschillende mengsels (van gele metselzand en potgrond) met variabele gehaltes aan organisch materiaal. Alvorens het onderzoek kon gebeuren, werden de specifieke parameters van de verschillende gebruikte stoffen bepaald. Zo werd van het gele zand het vochtgehalte bepaald en van de potgrond werd het vochtgehalte en het organisch percentage bepaald.
Het onderzoek zelf werd uitgevoerd door middel van een proctorproef en een drukproef per mengsel. Deze proeven werden uitgevoerd met genormeerde toestellen. De drukproeven werden uitgevoerd op drukcilinders vervaardigd volgens de proctormethode.
Er werd gekozen om 2 proefstukken te drukken na 7 dagen uitharden en om 2 proefstukken te drukken na 28 dagen uitharden. Dit zoals opgegeven door de norm en door het standaardbestek 250.
Om de invloed van Geosta na te gaan, werden alle proeven uitgevoerd op twee mengsels, een mengsel waaraan Geosta is toegevoegd en een mengsel waaraan geen Geosta is toegevoegd. Zo werd nagegaan of/en in welke mate Geosta invloed heeft op de stabilisatie van het desbetreffende mengsel.
De vergelijking van de resultaten behaald uit de proctorcurves laat ons zien dat de curve van een mengsel met Geosta nagenoeg identiek is aan de curve van een mengsel zonder toevoeging van Geosta. De druksterkte van deze twee verschillende mengsels is echter wel zeer verschillend. Zo haalt een mengsel waaraan Geosta is toegevoegd doorgaans 2 tot zelfs 3 keer de sterkte van zijn variant zonder toevoeging van Geosta.
De toevoeging van Geosta heeft dus geen invloed op de proctorcurve. Hierdoor kan men eveneens besluiten dat Geosta geen invloed heeft op het optimale vochtgehalte van een mengsel.
Maar, door toevoeging van Geosta is de sterkte van de mengsel significant toegenomen waardoor men kan besluiten dat de toevoeging van Geosta een positieve invloed heeft op de druksterkte van de beproefde mengsels. Toevoeging van Geosta zorgt dus voor een verbeterde sterkteontwikkeling.
Publisher : Xios
Publication date : 2011
Full text :
File Size Type Checksum
200601401_11.pdf 3 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Master in de industriŽle wetenschappen Bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : TIW
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Marc van Moorsel
External Promotor : Stefan Hoogmartens (Hoogmartens NV)
Notes :
Embargo : false
Created : 14/01/2013 15:37
Last modified : 08/02/2013 13:36
Appears in :
2011
Views : 2468
Downloads : 29
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact