About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Methodiek 'Ontwerpen van verkavelingen' met betrekking tot riolering, afwatering en wegenis
dc.creator : VAN HOVE, Katrien
dc.subject :
dc.description.abstract : Bij het ontwerpen van verkavelingen moet er met vele zaken rekening gehouden worden. Er zijn wetten, regels en verordeningen opgesteld op verschillende niveaus waaraan het ontwerp moet voldoen. Zo is er inspraak van de gewesten, provincies en gemeenten. Ook de rioolbeheerder, de Vlaamse Milieumaatschappij, de nutsmaatschappijen en andere instanties hebben hun voorwaarden voor het verkavelingsontwerp. In het ontwerpproces moet op bepaalde momenten een advies gevraagd worden aan deze betrokken instanties. Omdat de procedure voor veel ontwerpers onduidelijk en ingewikkeld is, willen we met de realisatie van deze Masterproef een duidelijke structuur omschrijven die gevolgd kan worden. Het ontwerpproces wordt in de verschillende fasen omschreven, met steeds een aanduiding van de besprekingen die moeten plaatsvinden met de verschillende instanties. Zo hopen we te zorgen voor meer duidelijkheid en vereenvoudiging. Hierdoor zal het ontwerpen veel vlotter en sneller gaan, waardoor het niet meer zo lang duurt vooraleer men met de effectieve werken kan starten.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2011
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c39a1b817004b
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriŽle wetenschappen Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact