About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Methodiek 'Ontwerpen van verkavelingen' met betrekking tot riolering, afwatering en wegenis
Author :
VAN HOVE, Katrien
Abstract : Bij het ontwerpen van verkavelingen moet er met vele zaken rekening gehouden worden. Er zijn wetten, regels en verordeningen opgesteld op verschillende niveaus waaraan het ontwerp moet voldoen. Zo is er inspraak van de gewesten, provincies en gemeenten. Ook de rioolbeheerder, de Vlaamse Milieumaatschappij, de nutsmaatschappijen en andere instanties hebben hun voorwaarden voor het verkavelingsontwerp.
In het ontwerpproces moet op bepaalde momenten een advies gevraagd worden aan deze betrokken instanties. Omdat de procedure voor veel ontwerpers onduidelijk en ingewikkeld is, willen we met de realisatie van deze Masterproef een duidelijke structuur omschrijven die gevolgd kan worden. Het ontwerpproces wordt in de verschillende fasen omschreven, met steeds een aanduiding van de besprekingen die moeten plaatsvinden met de verschillende instanties.
Zo hopen we te zorgen voor meer duidelijkheid en vereenvoudiging. Hierdoor zal het ontwerpen veel vlotter en sneller gaan, waardoor het niet meer zo lang duurt vooraleer men met de effectieve werken kan starten.
Publisher : Xios
Publication date : 2011
Full text :
File Size Type Checksum
200700303.11.pdf 947 KB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Master in de industriŽle wetenschappen Bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : TIW
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Carlo Bollen
External Promotor : Carl Buyckx
Notes :
Embargo : false
Created : 14/01/2013 16:16
Last modified : 08/02/2013 14:07
Appears in :
2011
Views : 1711
Downloads : 27
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact