About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Systeembouw met minder staal

2012
VANDEBEEK, Angelique
Master in de industriŽle wetenschappen Bouwkunde

Trefwoorden: 2011  

Abstract :
Stalen spanten spelen in de Belgische industriebouw tot op de dag van vandaag de belangrijkste rol t.o.v. hout- en betonconstructies. Wanneer een studiebureau een industriegebouw of stalen hal zal ontwerpen, zal die constructie moeten kunnen weerstaan aan de belastingen die het zal ondervinden. Deze belastingen bestaan voornamelijk uit de permanente belasting, de sneeuwbelasting, de windbelasting, etc. Om deze belastingen te bepalen heeft men verschillende Normen, namelijk de Europese Norm (de Eurocode), de Nederlandse Norm, etc. Deze beschrijven uitgebreid hoe men de belastingen kan bepalen, met alle mogelijke uitzonderingen erbij.
…en van de belangrijkste factoren waarop een klant beslist om met een firma in zee te gaan is de prijs. De prijs is voornamelijk afhankelijk van de hoeveelheid staal die nodig is. Vandaag de dag blijven de prijsstijgingen voor staal elkaar opvolgen. Voortvloeiend uit deze prijsstijgingen tracht ik een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om te stalen spanten verder uit elkaar te plaatsen, aangezien men momenteel niet verder gaat dan spantafstand 6m. Alle berekeningen in mijn eindwerk gebeuren volgens de Nederlandse Norm NEN 6702:2001. Sterkte- en stabiliteitscontroles dienen op elke hal uitgevoerd te worden.
Het doel van mijn scriptie is een prijsvergelijkende studie te maken tussen verschillende hallen met dezelfde oppervlaktes, maar met verschillende spantafstanden. Naast een literatuur studie ben ik dus op onderzoek gegaan of het relevant is de spanten verder uit elkaar te plaatsen.
Ik ben vertrokken vanuit een hal van 24m overspanning op 50m. Telkens heb ik op deze spanten de verschillende belastingen bepaald. Aan de hand van het programma PowerFrame, waarin ik alle belastingen stopte, bekom ik een optimaal profiel. Dit profiel is belangrijk voor de tonnage staal, hoe meer staal, hoe duurder. Als tweede stap heb ik dan de betonnen wanden bepaald. Bij een spantafstand 7m en 10m kwam ik al in de problemen aangezien men geen betonnen wanden kan realiseren groter dan 6m. Men kan dit wel realiseren, maar dit geeft geen garantie meer naar de doorbuiging toe. Hierdoor moest ik dus een extra kolom plaatsen in de zijwanden, waardoor de tonnage zou stijgen. Als derde stap ging ik de sokkels bepalen. Hoe verder de spanten uit elkaar staan, hoe zwaarder de sokkels zullen worden, hoe duurder deze zullen zijn.
Enkel en alleen betrekking op de materiaalprijzen kan ik concluderen dat indien men de spanten verder uit elkaar plaats, de materiaalkosten zullen stijgen. De meest ideale spantafstand betreffende de materiaalkosten is 6m.

Full text:
File Size Type Checksum
200700604_11.pdf 5 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1771 keer bekeken en 31 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VANDEBEEK, A. (2012). Systeembouw met minder staal. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c39af15450050.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact