About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Collectief energiesysteem in bestaande wijk
Author :
COLLA, Raf
Abstract : Het energieverbruik van residentiŽle en tertiaire gebouwen in Europa vertegenwoordigt 40% van het primaire energieverbruik in de Unie. Ruim 70% daarvan gaat naar verwarming. Belgische woningen verbruiken jaarlijks gemiddeld 23260 kWh voor verwarming en 3500 kWh elektriciteit. Omgerekend naar primair energieverbruik wordt dit 25850 kWh voor warmte en 7000 kWh voor de productie van elektriciteit.
In BelgiŽ wordt elektriciteit bijna uitsluitend in zeer grote centrales geproduceerd. Daarbij wordt veel warmte geloosd in het milieu. De meeste Vlaamse woningen worden individueel met cv-ketels verwarmd. Dit kan ook anders. Elektriciteit kan via warmtekrachtkoppeling gekoppeld aan stadsverwarming op kleinere schaal geproduceerd worden en warmte grootschaliger. Op deze manier wordt veel energie en CO2 bespaard. De gebouwen worden via een ondergronds netwerk van warmteleidingen verwarmd. Het warmtenet voert warm water aan, zoals het elektriciteitsnet stroom aflevert. Ieder gebouw heeft een warmtewisselaar die de warmte van het netwerk overdraagt aan het lokale circuit. Het afgekoelde water stroomt via een retourleiding weer naar de centrale.
Bij warmtekrachtkoppeling is er minder brandstof nodig om een hoeveelheid warmte en elektriciteit op te wekken dan bij een afzonderlijke productie. Dergelijk systeem kan makkelijk voorzien worden in nieuwe wijken, maar het is ook zeer interessant om bestaande gebouwen aan te sluiten op een warmtenet. Als brandstof voor een WKK installatie kunnen zowel fossiele brandstoffen als hernieuwbare energiebronnen zoals biogas, biodiesel, bio-olie en hout gebruikt worden.
Naast het potentieel van isolatie om te besparen op verwarming zijn dergelijke systemen om op een duurzame manier energie te produceren belangrijk als we onze klimaat- en energiedoelstellingen willen halen. Stadsverwarming is maar ťťn van de elementen in een duurzame energievoorziening, maar het zou wel een cruciale rol kunnen spelen. Het is mogelijk om de elektriciteit die nodig is voor gebouwen, onafhankelijk van de grootte van de vraag, uitsluitend op te wekken op basis van duurzame energiebronnen.
Dit onderzoek zal bijzondere aandacht besteden aan bestaande wijken die te waardevol of te complex zijn om de energievraag naar beneden te halen via isolatie en individuele installaties. Hier zijn collectieve energiesystemen een welgekomen alternatief. Een heel groot gedeelte van de gebouwen die we de komende 50 jaar zullen gebruiken staan er ook nu al. Een goed voorbeeld hiervan zijn de mijncitťs in Limburg. Als praktijkcasus wordt een haalbaarheidsstudie naar een WKK installatie voor een bestaande wijk in Boxbergheide uitgevoerd. Buitenisolatie en zonne-installaties zijn daar geen optie. Hetzelfde geldt voor oude stedelijke buurten met smalle voetpaden waar isolatie van gevels van buitenaf niet voor de hand ligt. In de veel voorkomende stadswoningen die in appartementen en kamers zijn opgedeeld, is de dakoppervlakte vaak te klein om de zon een wezenlijke bijdrage aan de verwarming te laten leveren. Tuinen zijn te klein en te onbereikbaar voor bodemwarmtewisselaars. Een collectief verwarmingssysteem is ook hier een mogelijke oplossing.
Publisher : Xios
Publication date : 2011
Full text :
File Size Type Checksum
200601072_11.pdf 2 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
200601072_11.B8.pdf 326 KB Adobe PDF MD5
200601072_11.B2.pdf 431 KB Adobe PDF MD5
200601072_11.B5.pdf 434 KB Adobe PDF MD5
200601072_11.B4.pdf 468 KB Adobe PDF MD5
200601072_11.B7.pdf 313 KB Adobe PDF MD5
200601072_11.B3.pdf 445 KB Adobe PDF MD5
200601072_11.B1.pdf 836 KB Adobe PDF MD5
200601072_11.B6.pdf 323 KB Adobe PDF MD5
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Master in de industriŽle wetenschappen Bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : TIW
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Pieter Schevenels
External Promotor : Dirk Knapen (Duurzaam Bouwen Limburg)
Notes :
Embargo : false
Created : 16/01/2013 10:36
Last modified : 08/02/2013 10:21
Appears in :
2011
Views : 1658
Downloads : 17
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact