About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Koppeling van controles in Microsofr Escel met Scia Engineer
dc.creator : VAN THIELEN, Jeffrey
dc.subject :
dc.description.abstract : Softwareprogramma's zoals Scia Engineer zijn haast onmisbaar geworden in de bouwkundige wereld. Deze programma's beschikken reeds over talrijke controles die men kan uitvoeren op het ontwerp. Het blijft echter zo dat vele ingenieursbureaus graag werken met hun eigen controles. Samen met Democo nv werd een onderzoek opgestart om na te gaan hoe men eigen controles kan implementeren in de reeds bestaande softwarepakketten van Scia Engineer. Dat proces is mogelijk omdat Scia Engineer een programma kan koppelen aan MS Excel. Op die manier kan men toch nog gebruik blijven maken van vertrouwde spreadsheets. Het onderzoek kan daarmee een toekomstperspectief bieden voor Scia, voor Democo nv, maar ook voor andere bouwkundige bedrijven. In deze masterproef worden twee onderwerpen besproken. Enerzijds gaat het over de controle van fundering op staal. Anderzijds is er onderzoek gedaan naar de berekening en de controle van de korte console. Dat wordt gedaan met behulp van het staafwerkmodel. Voor beide onderdelen wordt er eerst een MS Excel spreadsheet opgesteld. Zo kunnen de vertrouwde controles uitgevoerd worden. Daarna wordt de koppeling gemaakt met Scia zodat de ontwerper in de Scia-omgeving zijn eigen controles kan uitvoeren zonder te moeten overschakelen tussen Scia en Excel. Om na te gaan of deze tool handig is in gebruik, wordt de vergelijking gemaakt met de beschikbare functies die Scia Engineer zelf gebruikt om funderingen en consoles te berekenen. Gekoppeld aan het onderzoek van de console wordt ook de tandoplegging van naderbij bekeken. Dit gebeurt aan de hand van de staafwerkmethode. Daarmee wil men bekijken hoe een console en een tandoplegging het best worden gedimensioneerd. Als laatste worden enkele cases uitgevoerd om de gebruiksvriendelijkheid van de softwarekoppeling in een echte ontwerpsituatie te testen. Na het onderzoek is gebleken dat de link praktisch is en zonder enig probleem gebruikt kan worden met betrekking tot de console. Wat de fundering betreft, traden er enkele problemen op. Er worden voorstellen en mogelijke oplossingen gesuggereerd waar er nog ruimte voor verbetering is.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2011
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c42db82c90071
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriŽle wetenschappen Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact