About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Koppeling van controles in Microsofr Escel met Scia Engineer
Author :
VAN THIELEN, Jeffrey
Abstract : Softwareprogramma's zoals Scia Engineer zijn haast onmisbaar geworden in de bouwkundige wereld. Deze programma's beschikken reeds over talrijke controles die men kan uitvoeren op het ontwerp. Het blijft echter zo dat vele ingenieursbureaus graag werken met hun eigen controles.

Samen met Democo nv werd een onderzoek opgestart om na te gaan hoe men eigen controles kan implementeren in de reeds bestaande softwarepakketten van Scia Engineer. Dat proces is mogelijk omdat Scia Engineer een programma kan koppelen aan MS Excel. Op die manier kan men toch nog gebruik blijven maken van vertrouwde spreadsheets. Het onderzoek kan daarmee een toekomstperspectief bieden voor Scia, voor Democo nv, maar ook voor andere bouwkundige bedrijven.

In deze masterproef worden twee onderwerpen besproken. Enerzijds gaat het over de controle van fundering op staal. Anderzijds is er onderzoek gedaan naar de berekening en de controle van de korte console. Dat wordt gedaan met behulp van het staafwerkmodel.
Voor beide onderdelen wordt er eerst een MS Excel spreadsheet opgesteld. Zo kunnen de vertrouwde controles uitgevoerd worden. Daarna wordt de koppeling gemaakt met Scia zodat de ontwerper in de Scia-omgeving zijn eigen controles kan uitvoeren zonder te moeten overschakelen tussen Scia en Excel. Om na te gaan of deze tool handig is in gebruik, wordt de vergelijking gemaakt met de beschikbare functies die Scia Engineer zelf gebruikt om funderingen en consoles te berekenen.

Gekoppeld aan het onderzoek van de console wordt ook de tandoplegging van naderbij bekeken. Dit gebeurt aan de hand van de staafwerkmethode. Daarmee wil men bekijken hoe een console en een tandoplegging het best worden gedimensioneerd.

Als laatste worden enkele cases uitgevoerd om de gebruiksvriendelijkheid van de softwarekoppeling in een echte ontwerpsituatie te testen.

Na het onderzoek is gebleken dat de link praktisch is en zonder enig probleem gebruikt kan worden met betrekking tot de console. Wat de fundering betreft, traden er enkele problemen op. Er worden voorstellen en mogelijke oplossingen gesuggereerd waar er nog ruimte voor verbetering is.
Publisher : Xios
Publication date : 2011
Full text :
File Size Type Checksum
200700735_11.pdf 3 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
200700735_11.B1.xlsx 21 KB Other MD5
200700735_11.B2.xlsx.xls 531 KB Microsoft Excel MD5
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Master in de industriŽle wetenschappen Bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : TIW
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Bram Vandoren
External Promotor : J. De Haen (Democo NV)
Notes :
Embargo : false
Created : 16/01/2013 11:15
Last modified : 08/02/2013 13:42
Appears in :
2011
Views : 1376
Downloads : 28
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact