About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Collectieve energievoorzieningen in renovatie-projecten: stappenplan voor wijkrenovatie

2012
CHRISTIAENS, Lise
Master in de industriŽle wetenschappen

Trefwoorden:

Abstract :
Door de stijgende energieprijzen en de opwarming van het klimaat wordt er steeds meer aandacht besteed aan duurzame alternatieven voor stookolie. Eťn van die alternatieven is het aanleggen van warmtenetten. In veel landen worden deze al jaren toegepast, maar in BelgiŽ is dit systeem nog relatief onbekend. Het principe van een warmtenet bestaat erin zoveel mogelijk verbruikers via een goed geÔsoleerd leidingentraject aan te sluiten op een gemeenschappelijke warmtebron. Er zijn verschillende mogelijkheden, met elk hun specifieke eigenschappen en voor- en nadelen. Als hulpmiddel bij het kiezen van een goede bron voor een warmtenet in een te renoveren wijk, wordt er een stappenplan opgesteld.
In deze masterproef worden als opties geothermie, zonnecollectoren, restwarmtevalorisatie en warmtekrachtkoppeling besproken bij verschillende bestaande wijken en situaties. Bij het toepassen van geothermie wordt er geboord naar aardwarmte. Dit systeem vergt een grote investering en is niet op alle plaatsen mogelijk, maar het levert wel een constante toevoer van warmte. Er kan ook gekozen worden om het net met zonne-energie op te warmen. In dit geval worden grote velden met zonnecollectoren aangelegd. De volgende mogelijkheid is restwarmtevalorisatie. Dit systeem houdt in dat de warmte die overblijft bij verschillende industriŽle processen, toegepast wordt als warmtebron. Het grote voordeel van deze techniek is dat energie die anders verloren gaat, een nuttige toepassing krijgt. De laatste bron is warmtekrachtkoppeling. Voor het opwekken van thermische energie en elektrische energie is er brandstof nodig. Maar bij het produceren van elektriciteit komt ook een grote hoeveelheid warmte vrij. Door beide processen met elkaar te combineren wordt de brandstof op een veel efficiŽntere manier gebruikt. Naast deze warmtebronnen wordt er ook gekeken naar verschillende opslagmethoden voor de opgewekte warmte. Warmteopslag kan zowel boven- als ondergronds gebeuren. Bovengrondse opslag gebeurt in tanks of putten, ondergronds bestaat er een onderscheid tussen open en gesloten systemen. Aan de hand van al deze gegevens kan er voor een bepaalde wijk het meest optimale systeem gekozen worden

Full text:
File Size Type Checksum
200901214_12.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2195 keer bekeken en 37 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

CHRISTIAENS, L. (2012). Collectieve energievoorzieningen in renovatie-projecten: stappenplan voor wijkrenovatie. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c4cddfde300b7.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact