About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Does the effect of traffic calming measures endure overtime? A simulator study on the influence of gates and rumble strips

2012
MELIS, Louis
Master in de industriŽle wetenschappen Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Abstract Dutch

Tussen 1995 en 2009 gebeurden er jaarlijks meer dan 47000 ongevallen op het Belgische wegennet. 880 van deze ongevallen eindigden met een of meerdere doden. Dit illustreert dat er nog veel ruimte voor verbetering is in verband met verkeersveiligheid op de Belgische wegen. Dit onderzoek heeft als doel om 2 mogelijke oplossingen te evalueren die geÔmplementeerd worden op 2 specifieke locaties waarvan men eerder heeft aangetoond dat deze plaatsen een verhoogd risico inhouden. De onderzochte plaatsen zijn bochten op wegen buiten de bebouwde kom en doortochten. De 2 onderzochte maatregelen zijn transversale rumble strips bij de bochten en poortconstructies bij de doortochten.
Ongevallen gebeuren 1.5 tot 4 keer meer bij een bocht dan op een stuk gewone weg. Dit zorgt ervoor dat bochten verantwoordelijk zijn voor 25-30% van alle dodelijke opgevallen op wegen buiten de bebouwde kom. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat deze ongevallen het gevolg zijn van het ontwerp van de bocht en menselijke factoren. Menselijke factoren zoals snelheid, laterale positie of aandacht zijn zeer aantrekkelijk voor het verbeteren van verkeersveiligheid omdat deze gemakkelijk beÔnvloed kunnen worden.
Doortochten zijn verbindingswegen die doorheen een dorps-of stadskern lopen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de overgang tussen de landelijke omgeving en de bebouwde omgeving een zeer gevaarlijk punt is: meer dan de helft van alle ongevallen binnen de bebouwde kom gebeurt op deze wegen. Dit komt door de verlaging van de snelheidslimiet (meestal van 90 km/u of 70 km/u naar 50km/u) gecombineerd met de overgang van de ene omgeving naar de andere (van een rustige gemakkelijke omgeving naar een omgeving die meer complex is en meer aandacht vereist)
Het probleem hierbij lijkt te zijn dat mensen zich op deze plaatsen niet aan hun snelheid kunnen houden en dus met een te hoge snelheid door deze zone heen rijden. Vermits eerder onderzoek heeft aangetoond dat er een duidelijk verband is tussen de frequentie en de ernst van het ongeval, is het dus zeer belangrijk dat mensen met een aangepaste snelheid hier rijden.
Verkeerskalmerende maatregelen zijn maatregelen die ervoor ontworpen zijn om een aangepaste snelheid te bekomen. Eerdere studies hebben al bewezen dat transversale rumble strips bij bochten en poortconstructies bij doortochten al werken. Er is echter nog niet veel onderzoek verricht naar hoelang dit effect behouden blijft na een langere periode. Anders gezegd: er is nog geen empirisch inzicht naar wat het effect is van deze maatregelen als weggebruikers er herhaaldelijk aan blootgesteld worden. Dit brengt ons bij de twee onderzoeksvragen:
-Wat is het langdurige snelheidsverlagende effect van transversale rumble strips bij bochten buiten de bebouwde kom?
-Wat is het langdurige snelheidsverlagende effect van poortconstructies bij doortochten?
Om deze vragen te beantwoorden is er een experiment opgesteld waarbij er met behulp van een geavanceerde rijsimulator het effect van herhaaldelijke blootstelling zal worden geŽvalueerd.

Abstract English

Between 1995 and 2009, more than 47000 accidents per year occurred on Belgian roads . Out of these accidents, at least 880 were lethal accidents , with at least 1 person killed. This indicates that traffic safety on Belgian roads still is a big challenge. This research aims at evaluating possible countermeasures in two specific traffic situations that have previously been identified as highly risk prone (i.e., rural curves and thoroughfares).The 2 investigated countermeasures are transversal ruble strips (at the curves) and gateway constructions (at thoroughfares).
Accidents are between 1.5 and 4 times more likely to happen at a curve then on a regular road. Accordingly, curves are responsible for 25-30% of all fatal accidents happening on rural roads. Previous research has established that most accidents are caused by curve design and human factors. Human factors such as speed, lateral position or increased demanded attention are of special interest for traffic safety, since these can be manipulated.
Thoroughfares are rural roads that pass through an urban area. Past research shows that the transition from a rural to a built-up urban area is particularly dangerous with more than half of all urban accidents happening on these main arterial roads. This would be due to the combination of a changing speed limit (typically from 90 or 70 km/h to 50 km/h) with a drastically changing environment (typically from less complex outside the urban area to more complex inside the urban area).
Inappropriate speed monitoring seems to be one of the primary causal factors in these 2 locations. Knowing that different research has shown that there is a strong link between speed and accident severity/frequency, it is important that drivers adopt an appropriate speed..
Traffic calming measures are specifically aimed at inducing safe speed. While transverse rumble strips nearby curves as well as gates nearby rural-urban transitions have been proven to be effective in cross-sectional designs, there is not much known about the persistency of these effects over time. Put differently, up to date there is no empirical insight into what happens if road users repeatedly encounter these countermeasures. Therefore, the goal of this research is to address the following questions
-What is the durability of the speed reducing effect of transversal rumble strips at curves on rural roads?
-What is the durability of the speed reducing effect of gate constructions at the transition from a rural to an urban area?
In order to answer these questions, a longitudinal 'repeated exposure' experiment will be conducted in an advanced medium-fidelity driving stimulator.

Full text:
File Size Type Checksum
200700492_11.pdf 4 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1708 keer bekeken en 10 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

MELIS, L. (2012). Does the effect of traffic calming measures endure overtime? A simulator study on the influence of gates and rumble strips. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c5c6b1fb300ea.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact