About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Methodiek ter verbetering van drainage en afwatering op spoorwegen, toegepast op spoorlijn 35
dc.creator : SCHEPERS, Irca
dc.subject :
dc.description.abstract : Methodiek ter verbetering van drainage en afwatering op spoorwegen, toegepast op spoorlijn 35. Auteur: Irca Schepers Promotoren: ir. C. Bollen (Xios) ing. K. Diriken (Infrabel) Om de veiligheid en de kwaliteit van de spoorwegen te allen tijde te kunnen garanderen, is een degelijk onderhoud onontbeerlijk. Hierbij vormen afwatering en drainage van de spoorwegen een essentieel aspect. Ondanks het feit dat de spoorwegen de grootste investeerders zijn van BelgiŽ worden de aspecten drainage en afwatering nog steeds te stiefmoederlijk behandeld. Dit heeft tot gevolg dat de huidige technieken van afwatering nog steeds dezelfde zijn. Binnen Infrabel bestaan er verschillende typeoplossingen voor de problematiek van de afwatering. Deze typeoplossingen worden in dit eindwerk uitvoerig bespoken en kritisch geanalyseerd. Deze analyse wordt gerealiseerd op basis van empirisch onderzoek en op basis van een studie van de omgeving (grondonderzoek, nivellering van het spoor) en de daaruit voortvloeiende resultaten. Voor een goed begrip van de besproken oplossingen en hun bijhorende analyse is voldoende achtergrondkennis vereist. Daarom worden de opbouw van het spoor, de verschillende technieken van grondonderzoek en het verschil tussen de zijdelingse en de langse afvoer uitgebreid toegelicht. Vervolgens zullen de oplossingen in een beslissingsboom en een matrix gegoten worden. Dankzij deze wetenschappelijke modellen kan er voor een bepaalde specifieke situatie de beste oplossing gekozen worden. Tot slot zullen deze verschillende technieken, de beslissingsboom en de matrix in de praktijk worden omgezet en toegepast worden op spoorlijn 35.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2012
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c5cc07f400102
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriŽle wetenschappen Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact